Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Pam mae CGA yn defnyddio Egress Switch?

Oherwydd ein gwaith rheoleiddiol, rydym yn aml yn ymdrin â chyfrolau mawr o ddata personol, ac ni fyddem am i'r data fynd i'r dwylo anghywir. Yn gynyddol rydym yn anfon gwybodaeth trwy e-bost, gan fod hwn yn ffordd gyflym a chyfleus o gyfathrebu.

Mae Egress Switch yn rhaglen e-bostio a throsglwyddo ffeiliau diogel sy'n caniatáu i'r Cyngor anfon negeseuon e-bost a dogfennau sensitif mewn modd diogel.

Mae negeseuon neu ddogfennau a anfonir trwy Egress yn cael eu diogelu gydag amgryptiad AES 256-bit.

Oes yna gost?

Na, mae'n rhad ac am ddim i gael negeseuon e-bost oddi wrth CGA, a gallwch hefyd ymateb yn ddiogel i'r negeseuon e-bost hynny. Codir tâl arnoch ddim ond os byddwch chi'n defnyddio Egress eich hun i'w hanfon at dderbynwyr heblaw am CGA.

egressSut ydw i'n agor e-bost Egress Switch?

Os anfonwyd e-bost diogel atoch, fe gewch neges fel y dangosir i'r dde gyda'r geiriau:

Anfonwyd yr e-bost hwn atoch yn ddiogel trwy gyswllt yng Nghyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Os oes gennych unrhyw amheuon am yr e-bost hwn, cysylltwch â'r anfonwr yn uniongyrchol gan ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost a ddylai gorffen gyda ewc.wales neu cga.cymru

I gael mynediad at y neges ddiogel, gallwch greu cyfrif Switch e-bost am ddim ar eu gwefan trwy glicio ar y ddolen defnyddiwr newydd.

Neu, os oes gennych gyfrif eisoes, mae angen i chi fewngofnodi gyda'r ddolen defnyddiwr presennol.

Bydd cael cyfrif Switch Egress am ddim hefyd yn caniatáu i chi anfon atebion diogel i Gyngor y Gweithlu Addysg.

Darllenwch fwy am e-bost diogel Egress Switch

Ewch i wefan Egress am gefnogaeth bellach

Ydw i'n gallu agor negeseuon Egress ar fy ffôn neu lechen?

Ydych. Mae gan Egress wefan ar gyfer ffonau symudol i helpu wrth agor y wefan ar ddyfais symudol a cheir apiau ar gyfer Apple, Android, ffonau Windows a dyfeisiau Blackberry.

Beth os ydw i'n profi problemau technegol?

E-bostiwch dîm cefnogi Egress drwy Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 0871 376 0014.