Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Ymarferwyr sydd wedi’u hyfforddi y tu allan i Gymru
Ymarferwyr sydd wedi’u hyfforddi y tu allan i Gymru

Os hyfforddoch chi fel athro ysgol y tu allan i Gymru, gallwch wneud cais am gydnabyddiaeth fel athro ysgol sy’n gymwys i ymarfer yng Nghymru.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadarnhau eich cydnabyddiath fel athro ysgol cymwys. Bydd hyn yn eich galluogi i wneud cais i gofrestru gyda CGA yng nghategori athro ysgol.

Mae’n rhaid i chi gael eich cydnabod fel athro ysgol cymwys a bod wedi’ch cofrestru gyda CGA er mwyn gweithio fel athro ysgol yng Nghymru.

Athrawon cymwys a enillodd SAC yn Lloegr:

Mae eich dyfarniad SAC yn cael ei gydnabod yn awtomatig yng Nghymru os:

  • bu i chi gwblhau eich hyfforddiant cychwynnol athrawon yn Lloegr mewn sefydliad achrededig; neu
  • wedi cael eich asesu gan sefydliad achrededig yno; neu
  • wedi dilyn cynllun hyfforddi athrawon yn seiliedig ar gyflogaeth yn Lloegr.

Athrawon AB sydd wedi’u cydnabod fel athrawon ysgol cymwys yn Lloegr

Os ydych yn athro AB cymwys sydd wedi’ch cydnabod fel athro ysgol cymwys gan y Teaching Regulation Agency yn Lloegr, nid ydych wedi’ch cydnabod fel athro ysgol cymwys yng Nghymru. Golyga hyn na allwch ymgeisio am gydnabyddiaeth na chofrestriad fel athro ysgol. Mae hyn yn cynnwys os ydych yn athro AB cymwys gyda QTLS.

 

Gwneud cais am gydnabyddiaeth

Ar ôl i ni asesu’ch cais, byddwn yn eich hysbysu am y canlyniad trwy’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddir i gyflwyno’ch cais, oni bai eich bod wedi ein cynghori fel arall.