Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Ymarferwyr sydd wedi’u hyfforddi y tu allan i Gymru
Ymarferwyr sydd wedi’u hyfforddi y tu allan i Gymru

Os gwnaethoch hyfforddi y tu allan i Gymru, mae’n bosib y gallech geisio i gael eich cymhwyster wedi’i gydnabod gennym. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn dyfarnu Statws Athro Cymwystedig (SAC) i chi. Bydd hyn yn eich galluogi i addysgu yng Nghymru. Os gwnaethoch gwblhau eich hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn Lloegr, mae’r llwybr hwn i wobrwyo SAC yn cael ei gydnabod yng Nghymru. 

Gallwch geisio i gofrestru fel athro yng Nghymru os gwnaethoch hyfforddi fel athro yn yr Alban, Gogledd Iwerddon neu’r AEE. Cewch wneud hynny trwy lenwi’r ffurflen berthnasol a restrir isod:

Pan fyddwn wedi derbyn eich ffurflen gais, byddwn yn ei hasesu yn erbyn y rheoliadau sy’n rheoli dyfarnu SAC ac, os caiff ei ddyfarnu, byddwn yn darparu rhif cyfeirnod athro a thystysgrif SAC i chi. Os caiff y cais am SAC ei wrthod, byddwch yn cael eich hysbysu’n ysgrifenedig. 

Nodwch: Caiff athrawon ysgol sydd wedi'u cymeradwyo am SAC gan Gyngor Addysg Gwladwriaethau Guernsey ymgeisio hefyd am gydnabyddiaeth uniongyrchol o'u statws yng Nghymru. 

Nad yw’r grŵpiau canlynol yn cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig yng Nghymru ac felly nid ydynt yn gymwys ar gyfer cofrestru yng nghategori athrawon ysgol: 

  • athrawon ysgol a hyfforddodd yn Awstralia, Canada, Seland Newydd a'r UDA ac y dyfarnwyd SAC iddynt gan y Teaching Regulation Agency (TRA) yn Lloegr.

  • athrawon AB cymwysedig sy'n cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig gan y TRA ac sy'n gymwys felly i weithio fel athrawon ysgol cymwysedig yn Lloegr yn uni (gan gynnwys y rheiny sydd â statws Athro Cymwysedig Dysgu a Sgiliau)

  • unrhyw berson a gymhwysodd y tu allan i’r Alban, Gogledd Iwerddon, Lloegr a’r AEE