Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i allu gweithio yng Nghymru neu wlad arall, rydym yn cyflwyno sesiynau ym mhob sefydliad hyfforddi. Mae'r sesiynau hyn yn: 

  • cynnig cyflwyniad i CGA a'i rôl o fewn y sector addysg yng Nghymru
  • esbonio pam bod cofrestru gyda'r CGA yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw athro/athrawes sy’n dymuno gweithio yng Nghymru
  • esbonio priodoldeb i ymarfer, gan ganolbwyntio ar yr ymddygiad a ddisgwylir gan ymarferydd cofrestredig yn unol â'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
  • chynnig cyfle holi ac ateb.

Darpar athrawon ysgol yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr ymweliad
Prifysgol Bangor BA SAC Wedi'i gwblhau
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Uwchradd
13/05/2022
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Cynradd
22/02/2022
Prifysgol Bangor
TAR Cynradd, TAR Uwchradd, BA SAC, Bsc SAC
Wedi'i gwblhau
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Cynradd,

23/05/2022
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Uwchradd 23/05/2022
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Cynradd

30/06/2022
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Uwchradd 30/06/2022
Prifysgol Aberystwyth TAR 14/06/2022
Prifysgol Abertawe TAR 27/06/2022

 

Athrawon ysgol dan hyfforddiant yn eu blwyddyn olaf yn ymgymryd â rhaglenni hyfforddi seiliedig ar gyflogaeth gyda'r Brifysgol Agored

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifysgol Agored TAR  12/05/2022

 

Darpar athrawon addysg bellach yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd TAR (AB) Wedi'i gwblhau
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd PCE PCET Wedi'i gwblhau
Prifsygol Glyndŵr TAr (AB)

Wedi'i gwblhau
Prifsygol Glyndŵr PCE PCET Wedi'i gwblhau
NPTC Group
TAR (AB)
Wedi'i gwblhau
NPTC Group
PCE PCET
Wedi'i gwblhau
Coleg Cambria TAR (AB) Wedi'i gwblhau
Coleg Cambria PCE PCET Wedi'i gwblhau

 

Myfyrwyr gwaith ieuenctid

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifsygol Glyndŵr, Wrecsam BA (Hons) Gwaith Ieuenctid a Chymdeithasol Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru - amrywiol leoliadau Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Amrywiol ddyddiadau (gwelwch eich tiwtor am fanylion pellach)


Rydyn ni'n annog holl fyfyrwyr i fynychu'r sesiwn sydd wedi'i threfnu er mwyn i ni allu ateb unrhyw ymholiadau fydd gennych yn uniongyrchol. Os nad ydych yn gallu mynychu'r sesiwn, darllenwch ein canllaw i gofrestru sy'n sôn am: 

• y gofyniad i chi fod wedi'ch cofrestru
• sut i ymgeisio i gofrestru
• Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA.

Lawrlwythwch y canllaw i athrawon ysgol dan hyfforddiant

Lawrlwythwch y canllaw i athrawon addysg bellach a gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid dan hyfforddiant