Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i allu gweithio yng Nghymru neu wlad arall, rydym yn cyflwyno sesiynau ym mhob sefydliad hyfforddi. Mae'r sesiynau hyn yn: 

  • cynnig cyflwyniad i CGA a'i rôl o fewn y sector addysg yng Nghymru
  • esbonio pam bod cofrestru gyda'r CGA yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw athro/athrawes sy’n dymuno gweithio yng Nghymru
  • esbonio priodoldeb i ymarfer, gan ganolbwyntio ar yr ymddygiad a ddisgwylir gan ymarferydd cofrestredig yn unol â'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
  • chynnig cyfle holi ac ateb.

Darpar athrawon ysgol yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr ymweliad
Prifysgol Bangor BA Cynradd SAC 02/05/2023
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Uwchradd
24/03/2023
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Cynradd
13/03/2023
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd BA SAC 24/03/2023
Prifysgol Bangor
TAR Cynradd, TAR Uwchradd, BA SAC, Bsc SAC
16/02/2023
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Cynradd

I'w gyhoeddi
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Uwchradd I'w gyhoeddi
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Cynradd

I'w gyhoeddi
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Uwchradd I'w gyhoeddi
Prifysgol Aberystwyth TAR 13/06/2023
Prifysgol Abertawe TAR 27/06/2023

 

Athrawon ysgol dan hyfforddiant yn eu blwyddyn olaf yn ymgymryd â rhaglenni hyfforddi seiliedig ar gyflogaeth gyda'r Brifysgol Agored

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifysgol Agored TAR  12/06/2023
Prifysgol Agored TAR  13/06/2023

 

Darpar athrawon addysg bellach yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd TAR (AB) Wedi'i gwblhau
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd PCE PCET Wedi'i gwblhau
Prifsygol Glyndŵr TAr (AB)

Wedi'i gwblhau
Prifsygol Glyndŵr PCE PCET Wedi'i gwblhau
Coleg Sir Gar
TAR (AB)
02/02/2023
Coleg Sir Gar
PCE PCET
02/02/2023
Coleg Cambria TAR (AB) I'w gyhoeddi
Coleg Cambria PCE PCET I'w gyhoeddi

 

Myfyrwyr gwaith ieuenctid

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifsygol Glyndŵr, Wrecsam BA (Hons) Gwaith Ieuenctid a Chymdeithasol Wedi'i gwblhau


Rydyn ni'n annog holl fyfyrwyr i fynychu'r sesiwn sydd wedi'i threfnu er mwyn i ni allu ateb unrhyw ymholiadau fydd gennych yn uniongyrchol. Os nad ydych yn gallu mynychu'r sesiwn, darllenwch ein canllaw i gofrestru sy'n sôn am: 

• y gofyniad i chi fod wedi'ch cofrestru
• sut i ymgeisio i gofrestru
• Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA.

Lawrlwythwch y canllaw i athrawon ysgol dan hyfforddiant

Lawrlwythwch y canllaw i athrawon addysg bellach a gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid dan hyfforddiant