Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru

Coronafeirws: effaith ar sesiynau a drefnwyd

Mae holl sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru a restrwyd isod wedi'u canslo. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau cyflwyniadol am gofrestru sy'n darparu gwybodaeth am:

• y gofyniad i chi fod wedi'ch cofrestru
• sut i ymgeisio i gofrestru
• Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA.

Canllaw i athrawon ysgol dan hyfforddiant

Canllaw i  athrawon addysg bellach a gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid dan hyfforddiant

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i allu gweithio yng Nghymru neu wlad arall, rydym yn cyflwyno sesiynau ym mhob sefydliad hyfforddi. Mae'r sesiynau hyn yn: 

  • cynnig cyflwyniad i CGA a'i rôl o fewn y sector addysg yng Nghymru
  • esbonio pam bod cofrestru gyda'r CGA yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw athro/athrawes sy’n dymuno gweithio yng Nghymru
  • esbonio priodoldeb i ymarfer, gan ganolbwyntio ar yr ymddygiad a ddisgwylir gan ymarferydd cofrestredig yn unol â'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
  • chynnig cyfle holi ac ateb.

Darpar athrawon ysgol yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr ymweliad
Prifysgol Bangor BA SAC Wedi'i gwblhau
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Uwchradd
Wedi'i ohirio
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Cynradd
Wedi'i ohirio
Prifysgol Bangor
TAR Cynradd, TAR Uwchradd, BA SAC, Bsc SAC
Wedi'i gwblhau
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 
TAR Cynradd,
TAR Uwchradd
Wedi'i ohirio
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Cynradd
TAR Uwchradd
Wedi'i ohirio
Prifysgol Aberystwyth TAR Wedi'i ohirio

 

Darpar athrawon ysgol sy'n dilyn rhaglen hyfforddiant cyflogaeth (GTP)

SefydliadDyddiad yr Ymweliad
Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru (ym Mhrifysgol Bangor) Wedi'i ohirio
Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru (ym Mhrifysgol De Cymru) Wedi'i ohirio
 
Canoldan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru (ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - Campws Townhill,  Abertawe) Wedi'i ohirio

 

Darpar athrawon addysg bellach yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd TAR (AB)
PCE PCET
Wedi'i gwblhau
Coleg Sir Gar (Graig Campus)
TAr (AB)
PCE PCET
Wedi'i ohirio
NPTC Group
TAR (AB)
PCE PCET
Wedi'i gwblhau
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd TAR (AB)
PCE PCET
Wedi'i ohirio
 
Coleg Cambria TAR (AB)
PCE PCET
Wedi'i ohirio

 

Myfyrwyr Gwaith Ieuenctid

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifsygol Glyndŵr, Wrecsam BA (Hons) Gwaith Ieuenctid a Chymdeithasol Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru, Castell Nedd Port Talbot Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru,  EYST Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru,  Penybont-ar-Ogwr Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru,  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru, Prifysgol De Cymru (Campws Dinas Casnewydd) Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru, YMCA yYBarri Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i ohirio
Addysg Oedolion Cymru, Maerdy, Ferndale Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau
Addysg Oedolion Cymru,  Canolfan Ieuenctid Pen Y Dre, Merthyr Tudful Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  Wedi'i gwblhau