Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

Registration Banner
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru
Sesiynau paratoi ar gyfer cofrestru

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i allu gweithio yng Nghymru neu wlad arall, rydym yn cyflwyno sesiynau ym mhob sefydliad hyfforddi. Bydd y sesiynau hyn yn: 

  • cynnig cyflwyniad i CGA a'i rôl o fewn y sector addysg yng Nghymru
  • esbonio pam bod cofrestru gyda'r CGA yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw athro/athrawes sy’n dymuno gweithio yng Nghymru
  • esbonio priodoldeb i ymarfer, gan ganolbwyntio ar yr ymddygiad a ddisgwylir gan ymarferydd cofrestredig yn unol â'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
  • chynnig cyfle holi ac ateb

Byddwn yn ymweld â'ch sefydliad ar y dyddiadau canlynol.

Darpar athrawon ysgol yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr ymweliad
Prifysgol Bangor BA SAC 17/02/2020
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Uwchradd
01/05/2020
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
TAR Cynradd
01/05/2020
Prifysgol Bangor
TAR Cynradd, TAR Uwchradd, BA SAC, Bsc SAC
23/03/2020
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 
TAR Cynradd,
TAR Uwchradd
17/06/2020
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  TAR Cynradd
TAR Uwchradd
18/06/2020
Prifysgol Aberystwyth TAR 09/06/2020

 

Darpar athrawon ysgol sy'n dilyn rhaglen hyfforddiant cyflogaeth (GTP)

SefydliadDyddiad yr Ymweliad
Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru (ym Mhrifysgol Bangor) 22/05/2020
Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru (ym Mhrifysgol De Cymru)
I'w gyhoeddi
Canoldan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru (ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - Campws Townhill,  Abertawe)
I'w gyhoeddi

 

Darpar athrawon addysg bellach yn eu blwyddyn olaf

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd TAR (AB)
PCE PCET
28/01/2019
Coleg Sir Gar (Graig Campus)
TAr (AB)
PCE PCET
I'w gyhoeddi
NPTC Group
TAR (AB)
PCE PCET
11/02/2020
13/02/2020
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd TAR (AB)
PCE PCET
10/12/2020
Coleg Cambria TAR (AB)
PCE PCET
I'w gyhoeddi

 

Myfyrwyr Gwaith Ieuenctid

SefydliadCwrsDyddiad yr Ymweliad
Prifsygol Glyndŵr, Wrecsam BA (Hons) Gwaith Ieuenctid a Chymdeithasol 17/02/2019
Addysg Oedolion Cymru, Castell Nedd Port Talbot Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  24/10/2019
Addysg Oedolion Cymru,  EYST Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  11/12/2019
Addysg Oedolion Cymru,  Penybont-ar-Ogwr Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  07/01/2020
Addysg Oedolion Cymru,  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  08/01/2020
Addysg Oedolion Cymru, Prifysgol De Cymru (Campws Dinas Casnewydd) Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  10/02/2020
Addysg Oedolion Cymru, YMCA yYBarri Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  24/02/2020
Addysg Oedolion Cymru, Maerdy, Ferndale Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  04/03/2020
Addysg Oedolion Cymru,  Canolfan Ieuenctid Pen Y Dre, Merthyr Tudful Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2  05/03/2020