Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso
Gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o’r hyn y mae angen angen ei wneud i allu gweithio yng Nghymru, rydym yn cyflwyno sesiynau ymhob sefydliad hyfforddiant. Oherwydd y coronafeirws, canslwyd unrhyw sesiynau pellach. Mae ein canllawiau i hyfforddeion yn darparu gwybodaeth hanfodol am gofrestru gyda CGA.