Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Gwneud cais i gofrestru
Gwneud cais i gofrestru

Pwy sydd angen cofrestru?

Mae gennym saith categori cofrestru. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer mwy nag un categori, yn dibynnu ar y gwaith rydych chi’n ei wneud neu’n bwriadu ei wneud, a rhai meini prawf penodol. Un ffi yn unig fydd yn rhaid i chi ei thalu.

Categorïau cofrestru

£45  Athro ysgol   Mae SAC yn hanfodol - mwy o wybodaeth 
  Athro addysg bellach (AB)  
  Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith   
  Gweithiwr ieuenctid    Gofynion cymwysterau gorfodol
£15 Gweithiwr cymorth dysgu ysgol  
  Gweithiwr cymorth dysgu AB  
  Gweithiwr cymorth ieuenctid    Gofynion cymwysterau gorfodol

 

Gwneud Cais

Welsh Button Apply Online 2  Welsh Button Download Form 2

 

Gallwch hefyd ddychwelyd eich ffurflen gofrestru trwy e-bost neu bost.


E-bost:
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. – llenwch ffurflen PDF y gellir ei golygu neu sganiwch gopi llawysgrif (uchafswm maint y ffeil yw 20MB).

Post:

Cofrestru a Chymwysterau
Cyngor y Gweithlu Addysg
9fed llawr Eastgate House
35-43 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0AB

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys yr holl wybodaeth a dogfennaeth perthnasol i osgoi unrhyw oedi wrth brosesu’ch cais.

 

Beth sy’n digwydd pan fyddwn wedi derbyn eich cais?

Ar ôl i ni gael eich cais, byddwn yn cynnal asesiad o’r wybodaeth rydych yn ei chyflwyno. Os byddwch yn ateb 'ie' i unrhyw gwestiwn yn eich datganiad, byddwn yn cynnal asesiad addasrwydd ac efallai'n gofyn am fwy o wybodaeth. Os penderfynwn y gallwn ganiatáu eich cofrestriad, byddwn yn anfon e-bost atoch yn cadarnhau hyn. 

Mae gohebiaeth gennym weithiau yn cael ei adnabod fel Sbam felly awgrymwn i chi gadwch lygad ar eich ffolder Sbam.

Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau o fewn 5 niwrnod gwaith, ond gall gymryd rhagor o amser gan ein bod yn derbyn nifer sylweddol o geisiadau o bryd i’w gilydd.