registration
Categorïau cofrestru a gwybodaeth am ffi’r cais

Wrth gyflwyno cais i gofrestru, mae’n hanfodol i chi dalu ffi ymgeisio (gweler uchod). Unwaith y bydd ein hasesiad o’ch cais am gofrestriad wedi’i gwblhau, ac os rhoddir cofrestriad, anfonir cadarnhad o gofrestriad trwy e-bost i gadarnhau’r categorïau a nodwyd ar eich cofnod.

Cost Categori Cofrestru Cost Categori Cofrestru
£45

Athro Ysgol (Mae SAC yn hanfodol – mwy o wybodaeth)

Athro Addysg Bellach

Ymarferwr Dysgu Seiliedig ar Waith

Gweithiwr Ieuenctid (Gofynion cymwysterau gorfodol)

£15

Gweithiwr Cymorth Dysgu Ysgol

Gweithiwr Cymorth Dysgu AB

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid (Gofynion cymwysterau gorfodol)

Os ydych wedi'ch cofrestru mewn mwy nag un categori, er enghraifft, athro AB a gweithiwr cymorth dysgu AB, dim ond un ffi fydd yn rhaid i chi ei thalu. Fodd bynnag, byddwch yn talu'r ffi uwch o'r ddau gategori. Mae'r ffi yr un peth os ydych yn gweithio'n rhan neu'n llawn amser.

Mae’r ymarferwyr cofrestredig i gyd yn talu ffi gofrestru flynyddol. Mae’r ffi yn ddyledus erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn ac fe osodir y ffi gan Lywodraeth Cymru. Bydd eich cyflogwr yn didynnu'ch ffi o'ch cyflog ar ddiwedd mis Mawrth bob blwyddyn. Os nad ydych chi wedi eich cyflogi dan gytundeb ac na thelir eich ffi gan eich cyflogwr, yna mae'n rhaid i chi ein talu ni'n uniongyrchol. Gallwch wneud hyn nail ai drwy ymweld â'r dudalen hon neu ein ffonio ni ar 029 2046 0099.

Gallwch ddarllen mwy am fuddion cofrestru yma: