Er mwyn cofrestru â CGA, mae'n rhaid i athrawon ysgol ac AB, gweithwyr cymorth dysgu ysgol ac AB, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru dalu ffi flynyddol. Mae'n ofynnol i chi gofrestru â CGA er mwyn gweithio yn y categorïau hyn yng Nghymru.

Pennir y ffioedd gan Lywodraeth Cymru. Y ffioedd ar gyfer 2018-2019 yw:

Athrawon ysgol £45
Athrawon AB £45
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol
£15
Gweithwyr cymorth dysgu AB
£15
Gweithwyr ieuenctid
£45
Gweithwyr cymorth ieuenctid
£15
Ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith
£45

Mae'r ffioedd yn daladwy bob blwyddyn ariannol (1 Ebrill – 31 Mawrth).

Os ydych wedi'ch cofrestru mewn mwy nag un categori, er enghraifft, athro AB a gweithiwr cymorth dysgu AB, dim ond un ffi fydd yn rhaid i chi ei thalu. Fodd bynnag, byddwch yn talu'r ffi uwch o'r ddau gategori. Mae'r ffi yr un peth os ydych yn gweithio'n rhan neu'n llawn amser.

Bydd eich cyflogwr yn didynnu'ch ffi o'ch cyflog ar ddiwedd mis Mawrth bob blwyddyn. Os nad ydych chi wedi eich cyflogi dan gytundeb ac na thelir eich ffi gan eich cyflogwr, yna mae'n rhaid i chi ein talu ni'n uniongyrchol. Gallwch wneud hyn nail ai drwy ymweld â'r dudalen hon neu ein ffonio ni ar 029 2046 0099.

Gallwch ddarllen mwy am fuddion cofrestru yma:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau parthed y ffi gofrestru, gallwch e-bostio ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.