Mae trefniadau Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i ddau grŵp o unigolion cofrestredig yn unig: athrawon ysgol ac athrawon addysg bellach.

Yn ystod eich gyrfa, gall llawer o ymarferwyr ddewis peidio â gweithio fel athro ysgol neu addysg bellach am gyfnod estynedig.

Pan fyddwch yn dymuno dychwelyd i’r gwaith fel ymarferwr addysg, mae’n bwysig eich bod yn gwbl barod a bod eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn gyfredol.

Beth mae angen i chi ei wneud?

Os byddwch chi’n gwneud cais i gofrestru yn y categori athrawon ysgol (gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC)) ac y cawsoch SAC dros 5 mlynedd yn ôl ond nid ydych wedi gweithio fel athro cymwysedig yn y DU, yn un o wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu dramor yn ystod y pum mlynedd diwethaf, bydd y meini prawf Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi.

Os byddwch chi’n gwneud cais i gofrestru yn y categori athro addysg bellach ac nid ydych wedi gweithio fel athro AB (darlithydd) yn y DU, yn un o wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu dramor yn ystod y pum mlynedd diwethaf, neu nid oes gennych o leiaf dair blynedd o brofiad busnes, proffesiynol neu ddiwydiannol perthnasol a gafwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf, yna mae’r meini prawf Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi.

Os ydych wrthi’n hyfforddi ar hyn o bryd, neu ar fin dechrau hyfforddiant ar gwrs ôl-orfodol hyfforddiant cychwynnol athrawon mewn darparwr achrededig yng Nghymru neu Loegr, rydych wedi’ch eithrio o’r gofynion Dychwelyd i Ymarfer.

Os yw’r cynllun Dychwelyd i Ymarfer yn berthnasol i chi, RHAID i chi gwblhau cyfnod diweddaru o 10 niwrnod llawn o leiaf (neu gyfwerth). Cyfeiriwch at arweiniad y cynllun yma  a llenwi ffurflen y cyfnod diweddaru ; bydd angen i’r ffurflen hon gyd-fynd â’ch cais i gofrestru.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.