Diweddarwch eich cofnod


Annwyl gydweithiwr, fel unigolyn cofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mae gennych gofnod unigol ar ein Cofrestr o ymarferwyr addysg. Mae'n bwysig bod yr wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfoes. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech ddweud mwy wrthym amdanoch chi'ch hun gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Manylion personol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Anabledd

Invalid Input

Cyflogaeth bresennol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Iaith Gymraeg

Invalid Input
Invalid Input

Cymwysterau

Nodwch eich cymwysterau gan ddechrau gyda'r uchaf

Teitl y cymhwyster (e.e. PhD, meistr, gradd, TAR, Diploma, NVQ, BTEC, HND, HNC, CALU, CPCP, CACHE
Corff neu sefydliad dyfarnu
Blwyddyn dyfarnu
Dosbarth neu lefel y dyfarniad (e.e. llwyddiant)
Pwnc neu bynciau a astudiwyd


Defnyddir y data a gyflenwir i ddiweddaru’ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr Addysg y mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i’w chynnal. Mae ein rhybudd preifatrwydd – ar gael ar-lein www.cga.cymru yn esbonio pam mae’r data yn cael ei gofnodi ar y Gofrestr a sut mae’n cael ei ddefnyddio. Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth, rydym yn ymfalchïo wrth brosesu eich gwybodaeth yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Diolch am ein helpu ni.

Invalid Input
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.