registration
Cydnabyddiaeth fel athro ysgol cymwys yng Nghymru

my ewc cym

Cefndir

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn gyfrifol am hysbysu pan ddyfernir Statws Athro Cymwysedig (SAC) i athrawon ysgol yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru.
Mae'r prif ffyrdd y gellir ennill SAC yng Nghymru fel a ganlyn:

  • caiff athrawon ysgol sydd wedi'u cymeradwyo am SAC gan Gyngor Addysg Gwladwriaethau Guernsey ymgeisio hefyd am gydnabyddiaeth uniongyrchol o'u statws yng Nghymru;

Dylech nodi nad yw'r unigolion canlynol yn cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig yng Nghymru ac felly NID ydynt yn gymwys ar gyfer cofrestru yng nghategori athrawon ysgol:

  • athrawon ysgol a hyfforddodd yn Awstralia, Canada, Seland Newydd a'r UDA ac y dyfarnwyd SAC iddynt gan y National College for Teaching & Leadership (NCTL) yn Lloegr. NID yw'r gydnabyddiaeth hon yn cael ei chydnabod o dan reoliadau Cymru;

  • Athrawon AB cymwysedig sy'n cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig gan yr NCTL ac sy'n gymwys felly i weithio fel athrawon ysgol cymwysedig yn Lloegr yn unig. NID yw unigolion o'r fath yn cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwys o dan reoliadau Cymru.

  • Athrawon addysg bellach sy’n meddu ar gymhwyster addysgu ôl-orfodol. Nid yw’n bosibl i’r ymarferwyr hynny ymgymryd â gwaith penodol athro ysgol cymwysedig mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru (er ceir rhai eithriadau).