Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Registration Banner
Cofrestru
Cofrestru

Gyda thros 80,000 o broffesiynolion addysg wedi’u rhestru ar ein cofrestr, ni yw rheoleiddiwr mwyaf Cymru. Mae Cymru yn meddu ar gofrestr mwyaf a mwyaf amrywiol y byd. Mae’n cynnwys athrawon ysgol ac addysg uwch, gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

Applying for registrationYmgeisio i gofrestru

Gwybodaeth am ymgeisio i gofrestru gyda CGA.

Info for final year trainees and nqpsGwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon (i athrawon ysgol) yng Nghymru sy’n arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwystedig (SAC).

 

Practioners trained outside of walesYmarferwyr a hyfforddwyd y tu Allan i Gymru 

Gwybodaeth ar gyfer athrawon a hyfforddwyd y tu allan i Gymru.

Registration info for employersGwybodaeth am gofrestru ar gyfer cyflogwyr

Arweiniad ynglŷn â phob un o’r categorïau cofrestru unigol.

 

Benefits of RegistrationBuddion cofrestru

Dysgwch beth allwn ei gynnig i chi fel cofrestrai CGA.

 

Registration feesFfioedd cofrestru 

Dadansoddiad o’r ffioedd angenrheidiol ar gyfer pob category cofrestru