Fel y corff rheoleiddio ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg yng Nghymru, mae gennym dros 80,000 o unigolion cofrestredig bellach, gan gynnwys athrawon ysgol, darlithwyr addysg bellach, staff cymorth ysgolion ac AB, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

Mae Cofrestr ymarferwyr CGA yn dal llawer o ddata unigryw am y gweithlu addysg yng Nghymru. Gan fod ein Cofrestr wedi ehangu, mae maint ac amrywiaeth y data sydd gennym yn cynyddu. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu peidio â chynhyrchu 'Crynodeb Ystadegau' byd-eang mwyach, yn lle hynny byddwn yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau ystadegol yn ystod y flwyddyn.

Dyddiadau rhyddhau ystadegau 2018-2019

Tymor yr hydref 2018  PDF Icon Crynodeb o ddata'r gweithlu addysg
PDF Icon Data am weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid
Data am ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith
Tymor y gwanwyn 2019 Data ar weithwyr cymorth dysgu
Data ar addysg bellach
Data ar athrawon ysgol
Canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon (Cymru) 2017-2018
Data ar athrawon newydd gymhwyso (ANGau)
Data ar athrawon fesul pwnc y'u hyfforddwyd / pwnc maent yn eu haddysgu
Data ar athrawon cyflenwi ysgol
Data r weithwyr cymorth cyflenwi ysgol

Archif ystadegau

Mae crynodebau ystadegau blaenorol ac adroddiadau ar gael i'w lawrlwytho yma.

Os nad ydych yn gallu ffeindio'r hyn rydych yn chwilio amdano neu os oes gennych gwestiwn, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Os ydych yn gofrestrai CGA, gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd. Gallwch hefyd gyrchu'ch cofnod ar gofrestr CGA drwy fewngofnodi i FyCGA.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.