bursary pic

Mae CGA wedi neilltuo £20,000 i gefnogi cofrestreion sy'n ymgymryd â phrosiectau ymchwil 'agos at ymarfer'.

Mae CGA yn ariannu hyd at £ 2,000 ar gyfer pob prosiect ymchwil sydd ar gael i unigolion neu grwpiau o unigolion cofrestredig sy'n dymuno ymgymryd â phrosiectau ymchwil gweithredol yn eich ystafell ddosbarth neu weithle, a fydd yn effeithio ar eich ymarfer.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein dogfen arweiniad .

Lawrlwythwch ffurflen gais.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin .

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dyddiadau pwysig

12 Tachwedd 2018 – dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Erbyn diwedd tymor yr hydref 2018 – caiff ymgeiswyr eu hysbysu am y canlyniad
30 Medi 2019 – dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r adroddiadau ymchwil terfynol
31 Hydref 2019 – dyddiad cau ar gyfer hawliadau gwariant

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.