Os cawsoch eich tystysgrif SAC neu Sefydlu yn ddiweddar oddi wrthym ni, byddwch hefyd wedi canfod cerdyn post yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg.

Mae gennym ddau arolwg

  • Mae ein harolwg ANG yn gofyn am eich barn ar eich hyfforddiant athrawon cychwynnol, a pha mor barod rydych chi'n teimlo am ddechrau gweithio fel athro.
  • Mae ein harolwg Sefydlu yn gofyn am eich barn ar eich profiadau Sefydlu.

Dewiswch yr arolwg yr hoffech ei chwblhau trwy glicio ar un o'r botymau isod.

Survey for Newly Qualified Teachers cym Arolwg ANG ar ddiwedd sefydlu

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.