Cynhaliwyd yr arolwg gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar ran Llywodraeth Cymru rhwng 31 Hydref 2016 a 9 Ionawr 2017. Lluniwyd y cwestiynau a’r arolwg gan CGA mewn cydweithrediad â swyddogion Llywodraeth Cymru, gyda mewnbwn nifer o undebau masnach.

Gwahoddwyd holl gofrestreion CGA i gwblhau’r arolwg ar-lein. Roedd holiaduron ar wahan ar gyfer:

  • athrawon addysg bellach
  • gweithwyr cymorth dysgu addysg bellach
  • athrawon ysgol
  • athrawon cyflenwi ysgol
  • gweithwyr cymorth dysgu ysgol
  • gweithwyr cymorth dysgu cyflenwi ysgol

Fe gawsom 10,408 ateb (14.4%). Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma . Ceir copi o'r rhagair a chopïau o bob holiadur yn atodiadau B - H sydd ar gael yma .

Diolch i’r cofrestreion a dreuliodd amser i gwblhau’r arolwg.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Gwaith cynnal a chadw wedi ei drefnu

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein gwefan nac ein e-wasanaethau (www.myewc.wales/cy/) ar gael rhwng 17:00 a 21:00 ar 22/04/2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra