Canlyniadau myfyrwyr HAGA (Cymru) – blwyddyn academaidd 2016-2017 (Tuedd 5 mlynedd)

Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu tystysgrifau SAC i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs HAGA. Mae niferoedd y myfyrwyr wedi lleihau’n raddol wrth i’r targedau derbyn ar gyfer cyrsiau gael eu gostwng .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Gwaith cynnal a chadw wedi ei drefnu

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein gwefan nac ein e-wasanaethau (www.myewc.wales/cy/) ar gael rhwng 17:00 a 21:00 ar 22/04/2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra