professionally speaking 2016

Ar nos Lun, 6 Mehefin 2016, cynhaliwyd digwyddiad cyntaf CGA mewn cydweithrediad â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, 'Siarad yn Broffesiynol gyda'r Athro John Furlong a'r Athro Graham Donaldson'. Yn dilyn cyflwyniad gan y newyddiadurwraig Catrin Haf Jones, fe gyflwynodd y ddau Athro yn eu tro eu barn ar yr heriau sy'n wynebu'r system addysg yng Nghymru a beth yw dyfodol polisi addysg yng Nghymru.

Yr Athro Graham Donaldson oedd awdur 'Dyfodol Llwyddiannus', sef adolygiad annibynnol o gwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru.

Gallwch ddarllen cyflwyniad Graham Donaldson yma .

Yr Athro John Furlong oedd awdur yr adroddiad 'Addysgu Athrawon Yfory; opsiynau ar gyfer dyfodol hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru' a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2015.

Gallwch ddarllen cyflwyniad John Furlong  yma .

Mae linc ar gyfer fideo o'r noson yma.

Professionally Speaking 2016 Video

Os ydych chi ar Twitter, gallwch gael blas ar y noson drwy chwilio am yr hashnod #siaradproff16

  Dyma ymateb yr Athro Ken Jones i’r hyn a glywodd yn ‘Siarad yn Broffesiynol 2016’

Fuoch chi’n bresennol yn ‘Siarad yn Broffesiynol’? Os oes gennych chi safbwynt / ymateb i’w rannu gyda ni? Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Unrhyw gwestiynau? E-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.