andy hargreavesBydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partnerniaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru a Phrifysgol Abertawe, yn cynnal ei bedwaredd ddarlith flynyddol, Siarad yn Broffesiynol, ar nos Lun, 16 Medi 2019 yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd, mae'n fraint gennym cael croesawu'r Athro Andy Hargreaves, addysgwr uchel ei barch fel siaradwr gwadd eleni. Bydd ei ddarlith yn archwilio thema Cydraddoldeb, Symudedd a Chenedl: newid addysgol yn dod i oed.

Mae Andy'n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Ottawa ac yn Athro Ymchwil yn Ysgol Addysg Lynch yng Ngholeg Boston. Ac yntau'n hyrwyddo proffesiwn addysg cryf a newid addysgol cadarnhaol mae Andy wedi derbyn sawl acolâd mawreddog.

Yn ymuno ag Andy fydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC a fydd hefyd yn ateb eich cwestiynau mewn sesiwn holi ac ateb fydd yn cael ei chyflwyno gan newyddiadurwr y BBC, Catrin Haf Jones.

Yn ogystal â bod yn gyfle rhwydweithio gwerthfawr, bydd y digwyddiad yn brofiad dysgu proffesiynol gwych i unrhyw ymarferydd sydd â diddordeb mewn materion addysg cyfoes.

Byddwn yn ffrydio'r digwyddiad yn fyw ar y noson. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion maes o law.

Mae'r tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn wedi gwerthu allan. Os ydych am gael eich enw ar y rhestr aros, llenwch y ffurflen yma.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.