have your say banner

Croeso i'r Ystafell Athrawon, lle rydym yn cynnal ein pigion, blogiau gwadd, a gwybodaeth am ddigwyddiadau.

Mae CGA yn trefnu nifer o ddigwyddiadau bob blwyddyn, gan gynnwys Siarad yn Broffesiynol, noson lle mae materion addysgol yn cael eu trafod gan westeion o fri o flaen cynulleidfa. Gallwch weld ein digwyddiad 2017 yma.

Mae ein sesiynau briffio polisi hyd yma wedi ymdrin â recriwtio athrawon a phenaethiaid. Datgelir manylion y briffio polisi nesaf yn fuan.
Byddwn hefyd yn cynnal y cyntaf mewn cyfres o weminarau yn 2018.

Rydym wedi dechrau cyfres o erthyglau a fideos sy’n portreadu gweithwyr proffesiynol cofrestredig ym maes addysg ym mhob un o'r saith categori cofrestru ledled Cymru.
Gallwch ddarllen ein pigion eraill yma.

Sôn yw ein cyfres o flogiau gwadd lle mae ffigurau cyhoeddus a sefydliadau yng Nghymru'n trafod y materion diweddaraf sy'n wynebu system addysg Cymru. Gallwch weld ein archif cyfan yma.

Am y newyddion diweddaraf, gallwch hefyd danysgrifio i'n cylchlythyr.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.