Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

image15 thumbRoedd y daith yn rhan o raglen wythnos o hyd gyda'r bwriad o ddysgu plant beth mae'n ei gymryd i ddod yn ofodwr neu wyddonwr. Cafodd ei drefnu drwy ISSET, cwmni sy'n arbenigo mewn teithiau a gweithdai gofod cyffrous ac ysbrydoledig.

 

Fe weithiodd Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Ysgol Gatholig St Joseph ac Ysgol Gynradd Evenlode ar y cyd i drefnu'r daith. Cymorthdalwyd y trip gan ystod o gwmnïau addysgiadol sydd yr un mor angerddol â'n hysgolion am gynnig cyfleoedd ysbrydoledig i'n dysgwyr. (Y noddwyr oedd 5-a-day fitness, Scholastic a Cornerstones)

Nod y daith oedd trwytho'r dysgwyr mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) drwy brofiad dysgu i'w gofio. Rhan o'n rôl fel addysgwyr yw ysbrydoli dysgwyr gydol oes a chynnig cyfleoedd i blant i ddatblygu eu potensial i lwyddo. Roedd y trip yn gyfle euraid i'r plant fod yn rhan o ddarlithoedd coleg ar ffiseg yn ogystal â mwynhau'r cyffro o fod o gwmpas gofodwyr a gwenoliaid gofod go iawn.

image1 thumbFe gymerodd y plant ran mewn sawl gweithgaredd cyffrous fel rhan o'r hyfforddiant gofodwr ifanc. Fe ddysgon nhw am y ffiseg tu ôl i lansio roced a'r grymoedd ar eich corf yn ystod sesiwn nenblymio dan do. Yna cafodd y plant y cyfle i brofi'r wefr eu hunain. Cawsant eu hyfforddi i nenblymio a rhoi gwersi'r bore ar waith gan yr hyfforddwyr medrus.

image4 thumbYn ystod yr ymweliad, cawsant y cyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau mewn grwpiau bychan gyda'r gofodwr Jon McBride a chyn-gyfarwyddwr NASA, Jay Honeycutt. Bu'r ddau yn cynnig cyngor gwerthfawr i'r anturiaethwyr ifanc. Roeddent yn ymgorffori cred NASA o gyflawni'r amhosib gan sôn am eu teithiau personol o fod yn blant ysgol normal i fod yn arloeswyr teithio gofod a pheirianneg. Gofynnodd y plant nifer o gwestiynau a dysgu gwersi gwerthfawr ar ddyfalbarhad ac ymrwymiad i wireddu eu breuddwydion – waeth pa mor afrealistig maent yn ymddangos.

Drwy gydol y daith, cafodd y plant gip tu ôl i'r llenni yn NASA a SeaWorld. O ymweld â'r adeilad enwog lle cydosodir cerbydau a'r cyrchfannau lansio yn Cape Canaveral i gysgodi'r staff milfeddygol yn SeaWorld i weld y pelydrau-X o alligator a lluniau uwchsain o ddolffiniaid beichiog, roedd y neges y glir gan y staff a'r siaradwyr: roedd hyn yn brofiad anhygoel sydd o fewn cyrraedd unrhyw berson ifanc. Gyda dyfalbarhad ac ychydig bach o lwc, gallant ymuno â'r bobl wych yn SeaWorld a NASA mewn swyddi anhygoel.

image7 thumbRoedd hi'n brofiad gwych a bythgofiadwy i'r plant er mwyn iddynt ddatblygu ac ymestyn eu sgiliau STEM ynghyd â chyfrannu at eu datblygiad personol a chymdeithasol. Cafodd y plant eu hysbrydoli i feddwl am y byd mewn cyd-destun gwahanol a'u posibiliadau personol yn y dyfodol. Fe ddaeth pob ysgol ynghyd i weithio er mwyn creu cyfle fyddai'n dangos i gymunedau nad oes ots o ble mae rhywun wedi dod, ond yn hytrach yr hyn mae modd i'w gyflawni os ydych yn gwneud eich gorau glas. Roedd y trip yn ymdrech enfawr gan y staff ac ISSET er mwyn gwneud y trip yn bosibl i blant ysgol gynradd.

Dominic Broad Dirprwy brifathro gweithredol, Ysgol Gynradd Ynys y Barri.

Os ydych chi’n darparu DPP ar gyfer pynciau gwyddoniaeth a / neu dechnoleg, byddwn yn hapus iawn i glywed wrthych fel rhan o brosiect rydym yn cynnal ar ran Llywodraeth Cymru i fapio cyfleoedd datblygu ar gyfer ymarferwyr. E-bostwich Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.