cogs

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu penodi 8 aelod newydd i Gyngor CGA am dymor o bedair blynedd sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2019.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolion sydd am gyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru. Er mwyn cynnal hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysgol, mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn angerddol am ddiogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd.

Bydd angen i unigolion feddu ar gymhelliant, diwydrwydd, a diddordeb gwirioneddol mewn materion addysgol yng Nghymru. Gyda'i gilydd, mae aelodau'r Cyngor yn gosod cyfeiriad strategol CGA ac maent yn gyfrifol am ei lywodraethu ac felly bydd angen i ymgeiswyr ddangos diddordeb mewn datblygu gweledigaeth gyffredinol CGA a deall ei sefyllfa unigryw fel y corff annibynnol sy'n gyfrifol am gofrestru a rheoleiddio'r gweithlu addysg yng Nghymru.

Croesewir ceisiadau gan unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn chwarae rhan hanfodol yn nyfodol CGA. Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ymrwymo hyd at 12 diwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau a digwyddiadau eraill CGA.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i fod yn aelod o Gyngor CGA, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth gan gynnwys pecyn cais, ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Os hoffech chi ddysgu mwy am fywyd fel aelod o Gyngor CGA, gallwch weld ein cyfweliad gydag aelod presennol y Cyngor, Isobel Davies yma.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.