Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

meeting

Displaying items by tag: ymgynghoriad

EWC fpDarllenwch adroddiad ar yr ymgynghoriad

Published in Newyddion CGA

consultationBydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb arbennig i unigolion cofrestredig, cyrff proffesiynol, aelodau’r cyhoedd a sefydliadau sy’n cynrychioli ymarferwyr y gweithlu addysg.

Darllenwch fwy .

Published in Newyddion CGA

asking questionsDarllenwch ein hymateb i ymgyngoriadau Pwyllgot PPIaA ar gynnydd Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru.

 Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA

consultationRydym yn ymgynghori ar god newydd i gofrestreion CFA.

Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA

ConsultationMae arnom angen eich barn chi ar ein cynigion i gyflwyno ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 5pm 6 Gorffennaf 2018

Darllenwch fwy

Published in Newyddion CGA