Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting

Displaying items by tag: ymchwil

adroddiadau bwrsari ymchwilCyflwynwyd cynllun bwrsarïau ymchwil prawf CGA yn 2017 a’r nod oedd iddo fod yn gyfle dysgu i’n holl grwpiau o unigolion cofrestredig. Yn y maes hwn, gallwch weld rhai o’r adroddiadau ymchwil a gwblhawyd gan ymgeiswyr llwyddiannus. Lluniwyd y rhain gan ymarferwyr o gefndiroedd amrywiol, gyda lefelau gwahanol o brofiad ymchwil.

Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA
Mawrth, 04 Rhagfyr 2018 13:31

Adnoddau ymchwil newydd: Cyflwyniad i Ymchwil

how to researchMae gennym ddeunydd ymchwil newydd a grëwyd gan Brifysgol Aberystwyth sy’n ffocysu ar bethau sylfaenol ar ddechrau gwaith ymchwil agos i ymarfer. Dysgwch am y pethau allweddol ddylech eu hystyried wrth ymgymryd â phrosiect ymchwil, gan gynnwys adnabod pwnc eich ymchwil, cynnal adolygiad llenyddiaeth, methodoleg ymchwil, dadansoddi eich data a thynnu casgliadau. Darllenwch fwy

Published in Newyddion CGA
Mawrth, 30 Hydref 2018 11:45

Moeseg ymchwil

WELSH AMENDS ETHICS 1 Background cyYn y gyfres hon o fideos, byddwch yn dysgu sut mae Ysgol yr Olchfa yn Abertawe wedi mynd i'r afael â rhai o'r materion moesegol wrth wneud ymchwil mewn lleoliad ysgol uwchradd.

Darllen Mwy.

Published in Newyddion CGA
Mawrth, 17 Gorffennaf 2018 11:24

Sut i… Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu

Sut i Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithreduDarllenwch ein canllaw ymchwil diweddaraf sy’n dangos y camau sylfaenol i ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu.

Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA
Mercher, 13 Mehefin 2018 09:25

Sut i … sefydlu clwb cylchgrawn

HOW TO JOURNAL CLUB WELSH 001Darllenwch ein canllaw ymchwil cyntaf mewn cyfres sy’n dangos y camau sylfaenol i sefydlu clwb cylchgrawn.

Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA
Mawrth, 12 Mehefin 2018 11:54

Blog Ymchwil Ymarferwyr

StudentsFe wnaeth Julian Ayres, a gwblhaodd ei MA Addysg wrth weithio ym maes Addysg Bellach, archwilio sut y gellid cymhwyso technegau gêmiad i ysgogi dysgwyr sydd wedi ymddieithrio.

Darllenwch fwy

Published in Newyddion CGA
Mercher, 24 Ionawr 2018 14:00

Blog Ymchwil Ymarferwyr

computer useMae Nikki Lawrence, sydd newydd gwblhau ei MA mewn Addysg, yn archwilio lles mewn amgylchedd dysgu yn y gwaith. Darllen mwy.

Published in Newyddion CGA