Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

meeting

Displaying items by tag: corfforaethol

Annual accountsCyhoeddon ni ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 yn ddiweddar. Noda'r cyhoeddiad ein cyfnod pedair blynedd cyntaf ers ein had-drefniad yn Ebrill 2015 ac mae'n amlygu'n gwaith parhaus wrth roi sicrwydd i’r cyhoedd a diogelu dysgwyr, rhieni, gwarcheidwaid a’r cyhoedd. Amlyga hefyd ehangiad ein gwaith a'n hisadeiledd, gan gynnwys ein gwaith ar achrediad AGA, hyrwyddo gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg a bod yn ysgrifenyddiaeth ar gyfer Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru. Gwelwch yr adroddiad llawn.

Published in Newyddion CGA

EWC fpMae CGA wedi’i benodi gan yr Ysgrifennydd Addysg i ddarparu Ysgrifenyddiaeth i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) sydd newydd ei sefydlu.

Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA

consultationBydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb arbennig i unigolion cofrestredig, cyrff proffesiynol, aelodau’r cyhoedd a sefydliadau sy’n cynrychioli ymarferwyr y gweithlu addysg.

Darllenwch fwy .

Published in Newyddion CGA
Dydd Iau, 21 Chwefror 2019 10:19

Cyfarfod y Cyngor mis Mawrth

EWC fpCynhelir ein cyfarfod nesaf ar 12 Mawrth ac mae'n agored i'r cyhoedd.

Darllenwch fwy.

Published in Newyddion CGA
Dydd Llun, 08 Hydref 2018 11:57

Adroddiad monitro Safonau’r Gymraeg

EWC fpRydym newydd gyhoeddi ein hadroddiad monitro blynyddol cyntaf ar weithredu ein safonau iaith Gymraeg.

  Darllen mwy . (PDF)

Published in Newyddion CGA
Dydd Mawrth, 04 Medi 2018 15:26

Cipolwg ar Gyngor y Gweithlu Addysg

chartsCipolwg ar Gyngor y Gweithlu Addysg. Mae ein ffeithlun newydd yn amlygu ein prif gyraeddiadau ar gyfer 2017/18.

  Darllenwch fwy .

Published in Newyddion CGA
Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018 11:22

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

meetingCynhelir ein cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf ac mae'n agored i'r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Published in Newyddion CGA
Dydd Llun, 26 Chwefror 2018 10:38

Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

meetingCynhelir ein hunfed cyfarfod ar ddeg ar 13 Mawrth ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Published in Newyddion CGA