Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

meeting

Displaying items by tag: AGA

EWC fpMae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wrth ei fodd cael cyhoeddi penodiad Dr Hazel Hagger fel Cadeirydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon.

Mae Dr Hagger yn olynu’r Athro John Furlong, sydd wedi bod yn gadeirydd ar gyfer y bwrdd ers Mehefin 2017.

Darllen mwy.

Published in Newyddion CGA
Dydd Mawrth, 04 Mehefin 2019 15:32

Rhaglenni AGA newydd eu hachredu o fis Medi 2020 ymlaen

examsErbyn 31 Mawrth 2019, cyflwynodd Prifysgol Abertawe a’r Bartneriaeth Ysgolion, a Phartneriaeth Prifysgol De Cymru raglenni AGA ar wahân i’w hachredu. Yn ystod Ebrill a Mai 2019, cynhaliodd pwyllgorau achredu AGA ar wahân asesiadau ar y rhaglenni hyn. Mae’r rhaglenni wedi’u hachredu am gyfnod o bum mlynedd, yn amodol ar amodau.

  Darllenwch fwy (PDF).

Gwelwch restr o holl raglenni a achredwyd gan CGA trwy ei Fwrdd Achredu AGA.

Published in Newyddion CGA

ITEBoardMae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi penodi pedwar aelod newydd i’w Fwrdd achredu AGA.

Erbyn hyn mae’r Bwrdd, sy’n cael ei gadeirio gan yr Athro John Furlong, Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, yn cynnwys 13 o unigolion, y mae pob un ohonynt yn dod o wahanol feysydd addysg.

Aelodau newydd y Bwrdd achredu AGA yw Robert Newsome, Pennaeth interim Ysgol Bro Dinefwr a chyn Bennaeth Ysgol Dyffryn Taf; Dr Beth Dickson, Uwch Ddarlithydd (AGA) ym Mhrifysgol Glasgow; Penelope Lewis, Arolygydd EM yn Estyn; a Gemma Long, Rheolwr Sicrhau Ansawdd ac Ymgysylltu a’r Arweinydd ar gyfer Cymru yn Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y Deyrnas Unedig (QAA).

Published in Newyddion CGA

ConsultationMae arnom angen eich barn chi ar ein cynigion i gyflwyno ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 5pm 6 Gorffennaf 2018

Darllenwch fwy

Published in Newyddion CGA

Richard Parsons Video StillMae Richard Parsons, aelod o fwrdd achredu addysg athrawon cychwynnol CGA yn esbonio sut y gall achrediad gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg. Mae'n edrych ar y berthynas rhwng gwahanol sectorau, partneriaethau, a'r rôl y gall prifysgolion ei chwarae wrth sicrhau 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Darllen mwy.

Published in Newyddion CGA