Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

meeting

Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Iau, 03 Mai 2018 12:27

Ymateb CGA i Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i Waith Ieuenctid: Ymgynghoriad Dilynol

asking questionsCyflwyniad CGA i ddilyniad y Pwyllgor PPIA i'w hymholiad gwaith ieuenctid. Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 23 Ebrill 2018 14:06

Grymuso Addysg yng Nghymru: Digwyddiad arbennig CGA

Empowering education in WalesMae Cyngor y Gweithlu Addysg, y corff rheoleiddio ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru, yw cynnal darlith gyhoeddus arbennig yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd ddydd Mawrth 22 Mai o 5pm.

Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 17 Ebrill 2018 10:25

Ystadegau’r gweithlu addysg

statisticsRy’n ni newydd gyhoeddi ein cynllun rhyddhau ar gyfer ystadegau’r gweithlu addysg ar gyfer eleni

Darllenwch fwy

Dydd Mercher, 28 Mawrth 2018 14:28

Addysgu – proffesiwn hunan-wella? Gyda’n gilydd, gallwn lwyddo. Dyma sut.

marilynYn ein blog gwadd diweddaraf, mae’r Athro Marilyn Leask yn gofyn sut allwn ni wella’r system addysg gyda’n gilydd.

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 19 Mawrth 2018 12:39

Cyflwyniad CGA i adolygiad annibynnol o dâl ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru

asking questionsRydym wedi ymateb i adolygiad annibynol o dâl ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru. Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 27 Chwefror 2018 15:51

Ffydd mewn Arweinyddiaeth

sonYn y rhifyn diweddaraf o Sôn, mae Rob Williams o NAHT Cymru a Tim Pratt o ASCL Cymry yn trafod ‘Ffydd mewn Arweinyddiaeth’. Darllen mwy.

Dydd Llun, 26 Chwefror 2018 10:38

Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

meetingCynhelir ein hunfed cyfarfod ar ddeg ar 13 Mawrth ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2018 16:06

Sesiynau gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf

Lecture hallRy’n ni’n teithio ar hyd a lled Cymru yn ymweld â myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar gyrsiau addysgu, gwaith ieuenctid ac AB i esbonio gofynion a buddion cofrestru. Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 12 Chwefror 2018 10:53

Rydym yn recriwtio aelodau ar gyfer ein paneli Priodoldeb i Ymarfer

recruiting

Diweddariad: Mae’r broses recriwtio bellach wedi dod i ben.

Dydd Mawrth, 30 Ionawr 2018 14:53

Mwslimiaid, Mudwyr a Mi – yr heriau i ysgolion yng Nghymru

Rocio Cifuentes Pic SeneddRocio Cifuantes sy’n edrych ar sut gall ysgolion Cymru ddelio â phroblemau hiliaeth ac Islamoffobia yn well.  Darllen Mwy.

Tudalen 5 o 5