Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

meeting

Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Llun, 06 Awst 2018 13:58

Edrych ymlaen at ganlyniadau eleni

Jo RichardsYn ein blog diweddaraf ar gyfer ‘Sôn’, mae Jo Richards o Gymwysterau Cymru yn amlygu’r newidiadau i gymwysterau wrth i fyfyrwyr gael eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU.

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf 2018 11:24

Sut i… Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu

Sut i Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithreduDarllenwch ein canllaw ymchwil diweddaraf sy’n dangos y camau sylfaenol i ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu.

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 04 Gorffennaf 2018 10:53

Sôn: Ydych chi’n ofni disgleirio? – Gareth Evans sy’n gofyn a ydym yn dathlu llwyddiannau ym myd addysg Cymru’n ddigonol

Dydd Mawrth, 03 Gorffennaf 2018 12:06

Addysg naturiol: CGA yn cyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2018 gyda'r cyflwynydd Iolo Williams a Sue Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru

Dydd Llun, 02 Gorffennaf 2018 13:55

CGA yn cyhoeddi rhaglenni achrededig AGA cyntaf yng Nghymru

Dydd Iau, 28 Mehefin 2018 14:42

Adnabod ein cofrestreion: Gweithwyr cymorth ieuenctid

getting to know you youth workersFel rhan o'n cyfres 'Adnabod ein Cofrestreion', fe gwrddom ni â Gergo Daroczi a Chelsea Taylor o YMCA Abertawe fu'n sôn am eu gyrfaoedd ym maes gwaith ieuenctid, eu prosiectau diweddaraf a beth mae cofrestru yn ei olygu iddyn nhw fel gweithwyr cymorth ieuenctid.

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018 11:22

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

meetingCynhelir ein cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf ac mae'n agored i'r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018 09:25

Sut i … sefydlu clwb cylchgrawn

HOW TO JOURNAL CLUB WELSH 001Darllenwch ein canllaw ymchwil cyntaf mewn cyfres sy’n dangos y camau sylfaenol i sefydlu clwb cylchgrawn.

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 11:54

Blog Ymchwil Ymarferwyr

StudentsFe wnaeth Julian Ayres, a gwblhaodd ei MA Addysg wrth weithio ym maes Addysg Bellach, archwilio sut y gellid cymhwyso technegau gêmiad i ysgogi dysgwyr sydd wedi ymddieithrio.

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 04 Mehefin 2018 11:12

Sôn

M SALVATORIYn ein blog diweddaraf, mae Michael Salvatori yn gofyn beth yw yw braint hunanreoleiddio a pham mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd mor bwysig?

Darllenwch fwy