Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

meeting

Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Llun, 20 Mai 2019 15:25

Ymateb CGA i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Diwrnodau HMS Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol Ychwanegol 2019- 22.

Dydd Mercher, 15 Mai 2019 15:29

Sôn: Nick Hudd: Defnyddio Technoleg Ddigidol Wrth Gyflwyno Gwaith Ieuenctid

Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 11:52

Newydd ar ein canolfan polisi: Ein hymatebion diweddaraf i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Dydd Mercher, 13 Mawrth 2019 10:23

Penodwyd Cyngor newydd CGA i ddechrau term ar 1 Ebrill 2019

Dydd Llun, 04 Mawrth 2019 12:01

Penodi CGA yn Ysgrifenyddiaeth i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru

EWC fpMae CGA wedi’i benodi gan yr Ysgrifennydd Addysg i ddarparu Ysgrifenyddiaeth i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) sydd newydd ei sefydlu.

Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 21 Chwefror 2019 12:21

Ymgynghoriad ar Gynllun Strategol Drafft Cyngor y Gweithlu Addysg 2019 – 2022

consultationBydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb arbennig i unigolion cofrestredig, cyrff proffesiynol, aelodau’r cyhoedd a sefydliadau sy’n cynrychioli ymarferwyr y gweithlu addysg.

Darllenwch fwy .

Dydd Iau, 21 Chwefror 2019 10:19

Cyfarfod y Cyngor mis Mawrth

EWC fpCynhelir ein cyfarfod nesaf ar 12 Mawrth ac mae'n agored i'r cyhoedd.

Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 11 Chwefror 2019 09:01

Newydd ar ein canolfan polisi: adroddiadau bwrsari ymchwil

adroddiadau bwrsari ymchwilCyflwynwyd cynllun bwrsarïau ymchwil prawf CGA yn 2017 a’r nod oedd iddo fod yn gyfle dysgu i’n holl grwpiau o unigolion cofrestredig. Yn y maes hwn, gallwch weld rhai o’r adroddiadau ymchwil a gwblhawyd gan ymgeiswyr llwyddiannus. Lluniwyd y rhain gan ymarferwyr o gefndiroedd amrywiol, gyda lefelau gwahanol o brofiad ymchwil.

Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 24 Ionawr 2019 09:44

CGA yn penodi aelodau newydd i’w Fwrdd achredu addysg gychwynnol athrawon (AGA)

ITEBoardMae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi penodi pedwar aelod newydd i’w Fwrdd achredu AGA.

Erbyn hyn mae’r Bwrdd, sy’n cael ei gadeirio gan yr Athro John Furlong, Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, yn cynnwys 13 o unigolion, y mae pob un ohonynt yn dod o wahanol feysydd addysg.

Aelodau newydd y Bwrdd achredu AGA yw Robert Newsome, Pennaeth interim Ysgol Bro Dinefwr a chyn Bennaeth Ysgol Dyffryn Taf; Dr Beth Dickson, Uwch Ddarlithydd (AGA) ym Mhrifysgol Glasgow; Penelope Lewis, Arolygydd EM yn Estyn; a Gemma Long, Rheolwr Sicrhau Ansawdd ac Ymgysylltu a’r Arweinydd ar gyfer Cymru yn Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y Deyrnas Unedig (QAA).

Dydd Llun, 14 Ionawr 2019 12:03

Sôn: Tracey Handley: Parentkind - Dod a chartref ac ysgol ynghyd