ITEBoardMae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi penodi pedwar aelod newydd i’w Fwrdd achredu AGA.

Erbyn hyn mae’r Bwrdd, sy’n cael ei gadeirio gan yr Athro John Furlong, Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, yn cynnwys 13 o unigolion, y mae pob un ohonynt yn dod o wahanol feysydd addysg.

Aelodau newydd y Bwrdd achredu AGA yw Robert Newsome, Pennaeth interim Ysgol Bro Dinefwr a chyn Bennaeth Ysgol Dyffryn Taf; Dr Beth Dickson, Uwch Ddarlithydd (AGA) ym Mhrifysgol Glasgow; Penelope Lewis, Arolygydd EM yn Estyn; a Gemma Long, Rheolwr Sicrhau Ansawdd ac Ymgysylltu a’r Arweinydd ar gyfer Cymru yn Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y Deyrnas Unedig (QAA).

Published in Newyddion CGA

ConsultationMae arnom angen eich barn chi ar ein cynigion i gyflwyno ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 5pm 6 Gorffennaf 2018

Darllenwch fwy

Published in Newyddion CGA

Richard Parsons Video StillMae Richard Parsons, aelod o fwrdd achredu addysg athrawon cychwynnol CGA yn esbonio sut y gall achrediad gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg. Mae'n edrych ar y berthynas rhwng gwahanol sectorau, partneriaethau, a'r rôl y gall prifysgolion ei chwarae wrth sicrhau 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Darllen mwy.

Published in Newyddion CGA
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.