Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Mercher, 04 Gorffennaf 2018 10:53

Sôn: Ydych chi’n ofni disgleirio? – Gareth Evans sy’n gofyn a ydym yn dathlu llwyddiannau ym myd addysg Cymru’n ddigonol

Dydd Mawrth, 03 Gorffennaf 2018 12:06

Addysg naturiol: CGA yn cyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2018 gyda'r cyflwynydd Iolo Williams a Sue Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru

Dydd Llun, 02 Gorffennaf 2018 13:55

CGA yn cyhoeddi rhaglenni achrededig AGA cyntaf yng Nghymru

Dydd Iau, 28 Mehefin 2018 14:42

Adnabod ein cofrestreion: Gweithwyr cymorth ieuenctid

getting to know you youth workersFel rhan o'n cyfres 'Adnabod ein Cofrestreion', fe gwrddom ni â Gergo Daroczi a Chelsea Taylor o YMCA Abertawe fu'n sôn am eu gyrfaoedd ym maes gwaith ieuenctid, eu prosiectau diweddaraf a beth mae cofrestru yn ei olygu iddyn nhw fel gweithwyr cymorth ieuenctid.

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018 11:22

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

meetingCynhelir ein cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf ac mae'n agored i'r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018 09:25

Sut i … sefydlu clwb cylchgrawn

HOW TO JOURNAL CLUB WELSH 001Darllenwch ein canllaw ymchwil cyntaf mewn cyfres sy’n dangos y camau sylfaenol i sefydlu clwb cylchgrawn.

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 11:54

Blog Ymchwil Ymarferwyr

StudentsFe wnaeth Julian Ayres, a gwblhaodd ei MA Addysg wrth weithio ym maes Addysg Bellach, archwilio sut y gellid cymhwyso technegau gêmiad i ysgogi dysgwyr sydd wedi ymddieithrio.

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 04 Mehefin 2018 11:12

Sôn

M SALVATORIYn ein blog diweddaraf, mae Michael Salvatori yn gofyn beth yw yw braint hunanreoleiddio a pham mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd mor bwysig?

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 21 Mai 2018 14:14

Newydd ar ein canolbwynt polisi: ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar fecanwaith ar gyfer pennu tâl ac amodau athrawon Darllenwch fwy

Dydd Llun, 14 Mai 2018 10:37

Rydym wedi lansio ein hymgynghoriad ar ffioedd arfaethedig ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

ConsultationMae arnom angen eich barn chi ar ein cynigion i gyflwyno ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 5pm 6 Gorffennaf 2018

Darllenwch fwy

Tudalen 2 o 3
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.