Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Llun, 14 Mai 2018 10:37

Rydym wedi lansio ein hymgynghoriad ar ffioedd arfaethedig ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

ConsultationMae arnom angen eich barn chi ar ein cynigion i gyflwyno ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 5pm 6 Gorffennaf 2018

Darllenwch fwy

Dydd Iau, 03 Mai 2018 16:45

Geirfa termau PDP

GlossaryRydym wedi cywain geirfa o dermau cyffredin i'ch helpu chi i ymgyfarwyddo â'ch Pasbort Dysgu Proffesiynol. Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 03 Mai 2018 14:12

Robin Hughes - OMB! A oes yna athro yn y tŷ?

BlogYr ymgynghorydd Robin Hughes sy’n dadlau bod diwylliant dysgu proffesiynol cyn bwysiced â safonau ar gyfer y gweithlu addysg. Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 03 Mai 2018 12:27

Ymateb CGA i Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i Waith Ieuenctid: Ymgynghoriad Dilynol

asking questionsCyflwyniad CGA i ddilyniad y Pwyllgor PPIA i'w hymholiad gwaith ieuenctid. Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 23 Ebrill 2018 14:06

Grymuso Addysg yng Nghymru: Digwyddiad arbennig CGA

Empowering education in WalesMae Cyngor y Gweithlu Addysg, y corff rheoleiddio ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru, yw cynnal darlith gyhoeddus arbennig yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd ddydd Mawrth 22 Mai o 5pm.

Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 17 Ebrill 2018 10:25

Ystadegau’r gweithlu addysg

statisticsRy’n ni newydd gyhoeddi ein cynllun rhyddhau ar gyfer ystadegau’r gweithlu addysg ar gyfer eleni

Darllenwch fwy

Dydd Mercher, 28 Mawrth 2018 14:28

Addysgu – proffesiwn hunan-wella? Gyda’n gilydd, gallwn lwyddo. Dyma sut.

marilynYn ein blog gwadd diweddaraf, mae’r Athro Marilyn Leask yn gofyn sut allwn ni wella’r system addysg gyda’n gilydd.

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 19 Mawrth 2018 12:39

Cyflwyniad CGA i adolygiad annibynnol o dâl ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru

asking questionsRydym wedi ymateb i adolygiad annibynol o dâl ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru. Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 27 Chwefror 2018 15:51

Ffydd mewn Arweinyddiaeth

sonYn y rhifyn diweddaraf o Sôn, mae Rob Williams o NAHT Cymru a Tim Pratt o ASCL Cymry yn trafod ‘Ffydd mewn Arweinyddiaeth’. Darllen mwy.

Dydd Llun, 26 Chwefror 2018 10:38

Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

meetingCynhelir ein hunfed cyfarfod ar ddeg ar 13 Mawrth ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Tudalen 2 o 3
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.