Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Mercher, 07 Tachwedd 2018 10:09

Penodi aelodau Cyngor CGA

meetingMae Llywodraeth Cymru yn recriwtio i benodi aelodau Cyngor newydd i CGA ar hyn o bryd

Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 05 Tachwedd 2018 16:58

Mari Gooberman: Senedd Ieuenctid Cymru: Dechreuad newydd i ddemocratiaeth Gymreig

Dydd Mawrth, 30 Hydref 2018 11:45

Moeseg ymchwil

WELSH AMENDS ETHICS 1 Background cyYn y gyfres hon o fideos, byddwch yn dysgu sut mae Ysgol yr Olchfa yn Abertawe wedi mynd i'r afael â rhai o'r materion moesegol wrth wneud ymchwil mewn lleoliad ysgol uwchradd.

Darllen Mwy.

Dydd Llun, 22 Hydref 2018 12:27

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon

recruitingMae CGA yn recriwtio aelodau ar hyn o bryd i ymuno â'i Fwrdd Achredu AGA bwrdd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Dydd Llun, 08 Hydref 2018 11:57

Adroddiad monitro Safonau’r Gymraeg

EWC fpRydym newydd gyhoeddi ein hadroddiad monitro blynyddol cyntaf ar weithredu ein safonau iaith Gymraeg.

  Darllen mwy . (PDF)

Dydd Iau, 27 Medi 2018 12:15

Datganiad data ar y gweithlu addysg

statisticsRydym yn falch o gyflwyno'r gyntaf o gyfres o ddatganiadau data, am y gweithlu

Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 27 Medi 2018 11:48

Cynllun bwrsariaethau ymchwil

bursary picMae'r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer y cynllun bwrsariaethau ymchwil 2018/19. Gall cofrestreion CGA wneud cais am hyd at £ 2,000 i gefnogi ymchwil 'agos i ymarfer'. Darllenwch fwy

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 26 Medi 2018 14:58

Son: Lles emosiynol a meddyliol a thrawma – beth yw cyfraniad Gwaith Ieuenctid?

Tim Opie2Tim Opie yn trafod rôl gwaith ieuenctid yn lles pobl ifanc Cymru.

Darllenwch ragor

Dydd Mercher, 26 Medi 2018 14:53

Canllaw Arfer Da

compassRydym newydd gyhoeddi ein Trydydd Canllaw Arfer Da ar gyfer cofrestrwyr sy’n ymdrin â ‘chyffwrdd priodol’, trin ac atal.

Darllenwch ragor

Dydd Gwener, 14 Medi 2018 11:26

Lansio adolygiad o God CGA ar ymddygiad ac ymarfer proffesiynol

consultationRydym yn ymgynghori ar god newydd i gofrestreion CFA.

Darllenwch fwy.

Tudalen 1 o 3
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.