Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Llun, 14 Ionawr 2019 12:03

Sôn: Tracey Handley: Parentkind - Dod a chartref ac ysgol ynghyd

Dydd Iau, 20 Rhagfyr 2018 10:26

Datganiad data ar ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith

statisticsDarllenwch fwy am ein cofrestreion ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yma.

Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018 12:34

Newydd ar ein canolfan polisi: Ein hymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

asking questionsDarllenwch ein hymateb i ymgyngoriadau Pwyllgot PPIaA ar gynnydd Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru.

 Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2018 09:54

Sôn

Tom AndersonTom Anderson o Cymwysterau Cymru - Ystyried sut y gall cymwysterau helpu i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru: sut y gall athrawon gymryd rhan yn y drafodaeth sy'n esblygu?

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 04 Rhagfyr 2018 13:31

Adnoddau ymchwil newydd: Cyflwyniad i Ymchwil

how to researchMae gennym ddeunydd ymchwil newydd a grëwyd gan Brifysgol Aberystwyth sy’n ffocysu ar bethau sylfaenol ar ddechrau gwaith ymchwil agos i ymarfer. Dysgwch am y pethau allweddol ddylech eu hystyried wrth ymgymryd â phrosiect ymchwil, gan gynnwys adnabod pwnc eich ymchwil, cynnal adolygiad llenyddiaeth, methodoleg ymchwil, dadansoddi eich data a thynnu casgliadau. Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 04 Rhagfyr 2018 13:19

Datganiad data gwaith ieuenctid

statisticsDarllenwch fwy am ein gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid cofrestredig.

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018 10:47

Ymgynghoriad ynghylch grymoedd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) i osod gorchmynion atal dros dro yn agor

Dydd Mercher, 07 Tachwedd 2018 10:09

Penodi aelodau Cyngor CGA

meetingMae Llywodraeth Cymru yn recriwtio i benodi aelodau Cyngor newydd i CGA ar hyn o bryd

Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 05 Tachwedd 2018 16:58

Mari Gooberman: Senedd Ieuenctid Cymru: Dechreuad newydd i ddemocratiaeth Gymreig

Dydd Mawrth, 30 Hydref 2018 11:45

Moeseg ymchwil

WELSH AMENDS ETHICS 1 Background cyYn y gyfres hon o fideos, byddwch yn dysgu sut mae Ysgol yr Olchfa yn Abertawe wedi mynd i'r afael â rhai o'r materion moesegol wrth wneud ymchwil mewn lleoliad ysgol uwchradd.

Darllen Mwy.

Tudalen 1 o 4
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.