Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018 09:25

Sut i … sefydlu clwb cylchgrawn

HOW TO JOURNAL CLUB WELSH 001Darllenwch ein canllaw ymchwil cyntaf mewn cyfres sy’n dangos y camau sylfaenol i sefydlu clwb cylchgrawn.

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 11:54

Blog Ymchwil Ymarferwyr

StudentsFe wnaeth Julian Ayres, a gwblhaodd ei MA Addysg wrth weithio ym maes Addysg Bellach, archwilio sut y gellid cymhwyso technegau gêmiad i ysgogi dysgwyr sydd wedi ymddieithrio.

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 04 Mehefin 2018 11:12

Sôn

M SALVATORIYn ein blog diweddaraf, mae Michael Salvatori yn gofyn beth yw yw braint hunanreoleiddio a pham mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd mor bwysig?

Darllenwch fwy

Dydd Llun, 21 Mai 2018 14:14

Newydd ar ein canolbwynt polisi: ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar fecanwaith ar gyfer pennu tâl ac amodau athrawon Darllenwch fwy

Dydd Llun, 14 Mai 2018 10:37

Rydym wedi lansio ein hymgynghoriad ar ffioedd arfaethedig ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

ConsultationMae arnom angen eich barn chi ar ein cynigion i gyflwyno ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 5pm 6 Gorffennaf 2018

Darllenwch fwy

Dydd Iau, 03 Mai 2018 16:45

Geirfa termau PDP

GlossaryRydym wedi cywain geirfa o dermau cyffredin i'ch helpu chi i ymgyfarwyddo â'ch Pasbort Dysgu Proffesiynol. Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 03 Mai 2018 14:12

Robin Hughes - OMB! A oes yna athro yn y tŷ?

BlogYr ymgynghorydd Robin Hughes sy’n dadlau bod diwylliant dysgu proffesiynol cyn bwysiced â safonau ar gyfer y gweithlu addysg. Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 03 Mai 2018 12:27

Ymateb CGA i Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i Waith Ieuenctid: Ymgynghoriad Dilynol

asking questionsCyflwyniad CGA i ddilyniad y Pwyllgor PPIA i'w hymholiad gwaith ieuenctid. Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 23 Ebrill 2018 14:06

Grymuso Addysg yng Nghymru: Digwyddiad arbennig CGA

Empowering education in WalesMae Cyngor y Gweithlu Addysg, y corff rheoleiddio ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru, yw cynnal darlith gyhoeddus arbennig yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd ddydd Mawrth 22 Mai o 5pm.

Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 17 Ebrill 2018 10:25

Ystadegau’r gweithlu addysg

statisticsRy’n ni newydd gyhoeddi ein cynllun rhyddhau ar gyfer ystadegau’r gweithlu addysg ar gyfer eleni

Darllenwch fwy

Tudalen 1 o 2
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.