Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2018 16:06

Sesiynau gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf

Lecture hallRy’n ni’n teithio ar hyd a lled Cymru yn ymweld â myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar gyrsiau addysgu, gwaith ieuenctid ac AB i esbonio gofynion a buddion cofrestru. Darllenwch fwy.

Dydd Llun, 12 Chwefror 2018 10:53

Rydym yn recriwtio aelodau ar gyfer ein paneli Priodoldeb i Ymarfer

Dydd Mawrth, 30 Ionawr 2018 14:53

Mwslimiaid, Mudwyr a Mi – yr heriau i ysgolion yng Nghymru

Rocio Cifuentes Pic SeneddRocio Cifuantes sy’n edrych ar sut gall ysgolion Cymru ddelio â phroblemau hiliaeth ac Islamoffobia yn well.  Darllen Mwy.

Dydd Gwener, 26 Ionawr 2018 10:00

Adnabod ein cofrestreion

Getting to know youDewch i gwrdd â Liz Berry, athro cofrestredig a phrifathro gweithredol Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd. Darllen Mwy.

Dydd Mercher, 24 Ionawr 2018 14:00

Blog Ymchwil Ymarferwyr

computer useMae Nikki Lawrence, sydd newydd gwblhau ei MA mewn Addysg, yn archwilio lles mewn amgylchedd dysgu yn y gwaith. Darllen mwy.

Dydd Gwener, 19 Ionawr 2018 10:00

Miliwn o siaradwyr: Rôl achredu addysg gychwynnol athrawon

Richard Parsons Video StillMae Richard Parsons, aelod o fwrdd achredu addysg athrawon cychwynnol CGA yn esbonio sut y gall achrediad gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg. Mae'n edrych ar y berthynas rhwng gwahanol sectorau, partneriaethau, a'r rôl y gall prifysgolion ei chwarae wrth sicrhau 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Darllen mwy.

Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018 09:00

Lansio ymgynghoriad ar ein cynllun strategol drafft

hands upRydym yn awyddus i gael eich barn ar ein cynllun Strategol drafft ar gyfer 2018-21. Cliciwch yma i ddarllen ac ymateb.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.