Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Gwener, 21 Mehefin 2019 14:26

Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

recruitingMae CGA yn recriwtio Cadeirydd newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon ar hyn o bryd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Dydd Llun, 10 Mehefin 2019 12:43

Sôn: Sunil Patel: O’r Teras i’r Ystafell Ddosbarth, Pam Dwi Mor Angerddol Dros ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’

Sunil PatelYn ein blogbost diweddaraf, mae Sunil Patel yn rhannu'r rheswm pam y mae mor angerddol dros 'dangos y cerdyn coch i hiliaeth'. Darllen mwy

Dydd Mercher, 05 Mehefin 2019 16:30

Proses Adnewyddu Ffioedd ar gyfer 2019-20 yn Gyflawn

Search the registerMae proses CGA ar gyfer adnewyddu ffioedd yn gyflawn bellach. Mewngofnodwch i Fy CGA i wirio’ch bod wedi cofrestru ymhob category perthnasol.

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 05 Mehefin 2019 10:05

Cyhoeddi Pedwaredd Ddarlith Flynyddol CGA: Siarad yn Broffesiynol 2019 gyda’r Athro Andy Hargreaves

andy hargreavesArchebwch eich lle am ddim yn narlith flynyddol eleni sy’n cael ei chynnal ar 16 Medi yn yr Amgueddfa Genedlaethol.

Dysgwch fwy.

Dydd Mawrth, 04 Mehefin 2019 15:32

Rhaglenni AGA newydd eu hachredu o fis Medi 2020 ymlaen

examsErbyn 31 Mawrth 2019, cyflwynodd Prifysgol Abertawe a’r Bartneriaeth Ysgolion, a Phartneriaeth Prifysgol De Cymru raglenni AGA ar wahân i’w hachredu. Yn ystod Ebrill a Mai 2019, cynhaliodd pwyllgorau achredu AGA ar wahân asesiadau ar y rhaglenni hyn. Mae’r rhaglenni wedi’u hachredu am gyfnod o bum mlynedd, yn amodol ar amodau.

  Darllenwch fwy (PDF).

Gwelwch restr o holl raglenni a achredwyd gan CGA trwy ei Fwrdd Achredu AGA.

Dydd Llun, 20 Mai 2019 15:25

Ymateb CGA i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Diwrnodau HMS Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol Ychwanegol 2019- 22.

Dydd Mercher, 15 Mai 2019 15:29

Sôn: Nick Hudd: Defnyddio Technoleg Ddigidol Wrth Gyflwyno Gwaith Ieuenctid

Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 11:52

Newydd ar ein canolfan polisi: Ein hymatebion diweddaraf i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Dydd Mercher, 13 Mawrth 2019 10:23

Penodwyd Cyngor newydd CGA i ddechrau term ar 1 Ebrill 2019

Dydd Llun, 04 Mawrth 2019 12:01

Penodi CGA yn Ysgrifenyddiaeth i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru

EWC fpMae CGA wedi’i benodi gan yr Ysgrifennydd Addysg i ddarparu Ysgrifenyddiaeth i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) sydd newydd ei sefydlu.

Darllenwch fwy.

Tudalen 1 o 5
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.