Swyddog Gweinyddol, Priodoldeb i Ymarfer

£19,240 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.<.p>

Bydd y Swyddog Gweinyddol yn darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r Tîm Priodoldeb i Ymarfer, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd a gwrandawiadau, ffeilio, copïo, derbyn a chyfleu negeseuon, cynorthwyo gydag archebion a chyfarfodydd clercio a gwrandawiadau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddarparu cymorth gweinyddol cyffredinol a meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i weithio'n gywir ac yn meddu ar agwedd drefnus at waith.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 28 Mai 2018

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.