Swyddog Cofrestru - swydd barhaol (Cyf: CGA 7P)

Cyflog cychwynnol: £23,400 (cyflog cychwynnol) y flwyddyn + buddion

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o Adran Cymwysterau a Chofrestru EWC, bydd y Swyddog Cofrestru yn bennaf gyfrifol am ddarparu gwasanaeth ymholiadau proffesiynol a chynnal cyfleuster desg ar gyfer ymarferwyr a chyflogwyr ynghylch materion cofrestru a chymwysterau. Bydd gofyn i'r Swyddog Cofrestru hefyd ymgymryd â rôl allweddol wrth gynnal y Gofrestr o ymarferwyr addysg a bydd yn cynorthwyo i ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig.

Mae hon yn rôl brysur sy'n wynebu'r cyhoedd, felly bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, llygad am fanylion a'r gallu gweithio ar eu pen eu hunain.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw dydd Llun 27 Tachwedd 2017

Swyddog Cofrestru - swydd tymor penodol tan 31 Mawrth 2019 (Cyf: CGA 7P)

Cyflog cychwynnol: £23,400 (cyflog cychwynnol) y flwyddyn + buddion

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio fel rhan o Adran Cymwysterau a Chofrestru EWC, bydd y Swyddog Cofrestru yn bennaf gyfrifol am ddarparu gwasanaeth ymholiadau proffesiynol a chynnal cyfleuster desg ar gyfer ymarferwyr a chyflogwyr ynghylch materion cofrestru a chymwysterau. Bydd gofyn i'r Swyddog Cofrestru hefyd ymgymryd â rôl allweddol wrth gynnal y Gofrestr o ymarferwyr addysg a bydd yn cynorthwyo i ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig.

Mae hon yn rôl brysur sy'n wynebu'r cyhoedd, felly bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, llygad am fanylion a'r gallu gweithio ar eu pen eu hunain.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw dydd Llun 27 Tachwedd 2017

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.