Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Fe gynhaliodd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, ei drydydd digwyddiad 'Siarad yn Broffesiynol' ddydd Llun, 22 Hydref 2018 yn Theatr Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Gwahoddwyd y cyflwynydd teledu a'r naturiaethwr Iolo Williams a Sue Williams, Uwch Gynghorydd Addysg Ddysgu yn yr Awyr Agored Cymru i drafod rôl natur a'r awyr agored mewn addysg fodern Gymreig a'r buddion iechyd a lles cysylltiedig.

iolo thumbMae Iolo yn wyneb cyfarwydd i gynulleidfaoedd Cymru, ar ôl cyflwyno nifer o gyfresi poblogaidd yn y Gymraeg a'r Saesneg ar BBC Cymru ac S4C, gan gynnwys ei gyfres ddiweddaraf, 'Iolo's Snowdonia'.

Sue Williams yw'r Uwch Gynghorydd Addysg gyda DAAC, sy'n cynnal rhaglen Dysgu Awyr Agored Cymru.

Hefyd yn bresennol oedd Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC.

Cafodd y gynulleidfa'r cyfle i ofyn cwestiynau i'r siaradwyr yn ogystal â'r Ysgrifennydd Cabinet dros addysg yn ystod sesiwn holi ac ateb yn dilyn eu cyflwyniadau.

Yn cyflwyno'r noson oedd gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Catrin Haf Jones.

Gallwch lawrlwytho sleidiau cyflwyniad Sue yma