meeting
Gwybodaeth ar gyfer ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith

andy hargreavesBydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partnerniaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru a Phrifysgol Abertawe, yn cynnal ei bedwaredd ddarlith flynyddol, Siarad yn Broffesiynol, ar nos Lun, 16 Medi 2019 yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd, mae'n fraint gennym cael croesawu'r Athro Andy Hargreaves, addysgwr uchel ei barch fel siaradwr gwadd eleni. Bydd ei ddarlith yn archwilio thema Tegwch, Cynhwysiad a Hunaniaeth: yr her mawr nesaf ar gyfer newid addysgol.

Mae Andy'n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Ottawa ac yn Athro Ymchwil yn Ysgol Addysg Lynch yng Ngholeg Boston. Ac yntau'n hyrwyddo proffesiwn addysg cryf a newid addysgol cadarnhaol mae Andy wedi derbyn sawl acolâd mawreddog.

Yn ymuno ag Andy fydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC a fydd hefyd yn ateb eich cwestiynau mewn sesiwn holi ac ateb fydd yn cael ei chyflwyno gan newyddiadurwr y BBC, Catrin Haf Jones.

Yn ogystal â bod yn gyfle rhwydweithio gwerthfawr, bydd y digwyddiad yn brofiad dysgu proffesiynol gwych i unrhyw ymarferydd sydd â diddordeb mewn materion addysg cyfoes.

Bydd y digwyddiad llawn yn cael ei ddarlledu'n fyw o 6:30pm ar 16 Medi trwy ein sianel YouTube.

Mae'r tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn wedi gwerthu allan. Os ydych am gael eich enw ar y rhestr aros, llenwch y ffurflen yma.