meeting
Digwyddiadau a blogiau

Digwyddiadau

Mae CGA yn trefnu nifer o ddigwyddiadau bob blwyddyn, gan gynnwys Siarad yn Broffesiynol, noson lle mae materion addysgol yn cael eu trafod gan westeion o fri o flaen cynulleidfa. Gallwch weld ein digwyddiadau yma.

Ar 27 Medi, bydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a Phrifysgol Abertawe, yn cynnal dosbarth meistr a gyflwynir gan addysgwr uchel ei barch Pak Tee.

Sesiwn friffio polisi

Rydym wedi cynnig sesiynau briffio ynglŷn â recriwtio athrawon a phrifathrawon. Datgelir manylion y briffio polisi nesaf yn fuan.

Pigion

Mae ein pigion yn proffiliol proffesiynolion addysg yn trafod eu gwaith. Darllenwch yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud. arddangos

Blogiau (Sôn)

Sôn yw ein cyfres o flogiau gwadd lle mae ffigurau cyhoeddus a sefydliadau yng Nghymru'n trafod y materion diweddaraf sy'n wynebu system addysg Cymru. Gallwch weld ein archif cyfan yma.

Am y newyddion diweddaraf, gallwch hefyd danysgrifio i'n cylchlythyr.