Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Cyfarfodydd y Cyngor
Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn gyhoeddus dair gwaith y flwyddyn.

Mae croeso i unrhyw aelodau'r cyhoedd, gan gynnwys ymarferwyr addysg, ddod i arsylwi ar un o gyfarfodydd y Cyngor. I gael rhagor o wybodaeth ac i fynegi eich diddordeb mewn dod i gyfarfod, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cynhelir cyfarfod nesaf CGA Dydd Iau 23 Mawrth 2023.

Trefnir cyfarfodydd yn y dyfodol* ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau 20 Ebrill 2023

*Nodwch y gellid newid dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol: