meeting
Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn gyhoeddus dair gwaith y flwyddyn.

Mae croeso i unrhyw aelodau'r cyhoedd, gan gynnwys ymarferwyr addysg, ddod i arsylwi ar un o gyfarfodydd y Cyngor. I gael rhagor o wybodaeth ac i fynegi eich diddordeb mewn dod i gyfarfod, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cynhelir cyfarfod nesaf CGA Dydd Gwener, 15 Tachwedd 2019.

Trefnir cyfarfodydd yn y dyfodol* ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Gwener, 13 Mawrth 2020

*Nodwch y gellid newid dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol.