Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Beth yw CGA a beth ydym ni’n ei wneud?
Beth yw CGA a beth ydym ni’n ei wneud?

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, gan gynnwys athrawon a staff cymorth mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes dysgu yn y gweithle. 

Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Dan y Ddeddf, cafodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngAC) ei ad-drefnu a'i ailenwi i ddod yn Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Daeth CGA i fodolaeth ar 1af Ebrill 2015.

Gallwch ddarllen am ein huwch dîm rheoli yma.

Mae CGA yn cyflogi rhyw 50 o staff.