Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Newydd lanio: offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

Hyd yma, mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol wedi rhoi lle i chi, fel ymarferwr addysg, fyfyrio ar eich arfer a’ch dysgu yng nghyd-destun eich safonau proffesiynol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym ni wedi bod ar daith ddarganfod gyda’r PDP i ddod o hyd i ffyrdd newydd o’ch helpu i ryngweithio â’ch safonau mewn ffordd fwy ystyrlon.

Rydym ni wedi gwrando ar adborth ymarferwyr a awgrymodd y byddai’r gallu i adnabod cryfderau a gwendidau yn hawdd mewn perthynas â’r safonau proffesiynol yn fuddiol. Rydym wedi ystyried yr adborth hwn i ddatblygu rhywbeth a fydd yn ddefnyddiol iawn i chi, yn ein barn ni.

Rydym ni’n gyffrous i rannu’r diweddariad hwn â chi, o’r diwedd.

Ffordd newydd o weld pethauStandards1 Welsh

Rydym wedi cyflwyno offeryn delweddu newydd sydd wedi ymestyn eich gallu i fapio unrhyw brofiad i’ch safonau yn y PDP. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi weld ble rydych chi nawr, a ble mae angen i chi fynd nesaf yng nghyd-destun eich safonau proffesiynol.

Nawr, pan fyddwch chi’n lanlwytho map a darn o dystiolaeth yn unol â safon neu elfen, gallwch chi fynd gam ymhellach trwy gwblhau hunanasesiad o’ch cynnydd yn unol ag ef gan ddefnyddio opsiwn bar ochr.

Hefyd, byddwch chi’n gweld tudalen newydd yn eich gweithlyfr safonau o’r enw ‘trosolwg o’r safonau’. Bydd y dudalen hon yn rhoi cynrychiolaeth weledol i chi o’ch cynnydd yn unol â’ch safonau. Byddwch chi’n gallu gweld eich meysydd cryfder a’ch meysydd i’w datblygu yn glir, a faint o’r safonau sydd â thystiolaeth wedi’i mapio yn unol â nhw. Wedyn, gallwch chi lywio’n hawdd o’r dudalen trosolwg i weld y dystiolaeth rydych chi wedi’i lanlwytho a’i mapio yn unol â’r safonau.

Eich map i bobman

Standards3 WelshOs byddwch yn dymuno, gallwch chi rannu’ch gweithlydr safonau ac unrhyw dystiolaeth rydych chi wedi’i mapio yn unol â’r safonau gyda’ch rheolwr neu’ch cymheiriaid. Trwy rannu hyn, byddwch chi’n dechrau ffurfio sylfaen deialog broffesiynol i’ch helpu i nodi’r camau nesaf yn eich taith dysgu proffesiynol. Beth bynnag y byddwch chi’n penderfynu ei wneud, cadwch eich PDP wrth law. Gallwch weld i ble y bydd yn mynd â chi.

I archwilio'r offeryn newydd, mewngofnodwch i'ch PDP.

Os ydych chi’n bwriadu dechrau defnyddio’ch PDP, bydd ein canllaw byr yn eich helpu i greu’ch cyfrif ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth ar yr offer delweddu newydd, neu yr hoffech chi drefnu arddangosiad o’r PDP ar gyfer eich sefydliad, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..