Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Aelodau’r Cyngor
Aelodau’r Cyngor

Ar hyn o bryd, mae gan y Cyngor 14 o aelodau, gan gynnwys y Cadeirydd. Mae'r aelodau'n cynrychioli ystod o ddiddordebau'r gweithlu addysg yng Nghymru.

Penodir saith aelod yn uniongyrchol drwy broses penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru, a phenodir saith aelod yn dilyn enwebiadau a wnaed gan sefydliadau a enwir yn Atodlen 2 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014.

Cychwynnodd y Cyngor presennol ar eu swyddi ar 1 Ebrill 2019.

 EnwBywgraffiadCofrestr
Buddiannau Aelodau
Angela Jardine Cadeirydd – Angela Jardine PDF icon small PDF icon small
Steve Drowley Photo Stephen Drowley PDF icon small PDF icon small
Kelly Edwards Photo Kelly Edwards PDF icon small PDF icon small
Eithne Hughes Photo Eithne Hughes PDF icon small PDF icon small
Clare Jones Clare Jones PDF icon small PDF icon small
Rosemary Lait Photo Rosemary Lait PDF icon small PDF icon small
Kevin Pascoe Kevin Pascoe PDF icon small PDF icon small
A Pitman photo Anne Pitman PDF icon small PDF icon small
Jane Setchfield Jane Setchfield PDF icon small PDF icon small
Nicola Stubbins Nicola Stubbins PDF icon small PDF icon small
G Taylor Gwawr Taylor PDF icon small PDF icon small
Berni Tyler Berni Tyler PDF icon small PDF icon small
Sue Walker 002 Sue Walker PDF icon small PDF icon small
D Williams David Williams PDF icon small PDF icon small