Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Targedau derbyn addysg gychwynnol athrawon (AGA)
Targedau derbyn addysg gychwynnol athrawon (AGA)

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod targedau derbyn blynyddol ar gyfer recriwtio myfyrwyr i raglenni AGA cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae’r targedau hyn yn ystyried y galw amcangyfrifedig am athrawon newydd yng Nghymru.

Gan ddefnyddio’r targedau cyffredinol ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn neilltuo targedau derbyn i bob Partneriaeth.

Yn ogystal â gwahaniaethu rhwng targedau ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, rhennir targedau ymhellach yn niferoedd israddedig a TAR. O fewn y targedau uwchradd, mae targedau penodol ar gyfer pob pwnc.

Wrth neilltuo targedau i Bartneriaethau, mae CGA yn ystyried ffactorau fel:

  • y tebygolrwydd y bydd y rhaglen yn gallu denu digon o fyfyrwyr o safon uchel i gyflawni ei rhifau targed;
  • cynaliadwyedd y rhaglen;
  • polisi a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru;
  • y targedau derbyn cenedlaethol ar gyfer AGA a’r dadansoddiad o’r galw rhanbarthol;
  • ystyried data recriwtio wedi’i ddilysu ar gyfer y partneriaethau;
  • maint y garfan fel ei bod yn hyfyw ac i sicrhau profiad y myfyriwr.

Mae’r targedau derbyn ar gyfer rhaglen AGA yn 2020-21 i’w gweld yma:

PDF Icon  Targedau Derbyn AGA Cynradd

PDF Icon   Targedau Derbyn AGA Uwchradd