Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Targedau derbyn addysg gychwynnol athrawon (AGA)
Targedau derbyn addysg gychwynnol athrawon (AGA)

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod targedau derbyn blynyddol ar gyfer recriwtio myfyrwyr i raglenni AGA cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae’r targedau hyn yn ystyried y galw amcangyfrifedig am athrawon newydd yng Nghymru.

Gan ddefnyddio’r targedau cyffredinol ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn neilltuo targedau derbyn i bob Partneriaeth.

Yn ogystal â gwahaniaethu rhwng targedau ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, rhennir targedau ymhellach yn niferoedd israddedig a TAR. O fewn y targedau uwchradd, mae targedau penodol ar gyfer pob pwnc.

Wrth neilltuo targedau i Bartneriaethau, mae CGA yn ystyried ffactorau fel:

  • y tebygolrwydd y bydd y rhaglen yn gallu denu digon o fyfyrwyr o safon uchel i gyflawni ei rhifau targed
  • cynaliadwyedd y rhaglen
  • polisi a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru
  • y targedau derbyn cenedlaethol ar gyfer AGA a’r dadansoddiad o’r galw rhanbarthol
  • ystyried data recriwtio ar gyfer y partneriaethau
  • maint y garfan fel ei bod yn hyfyw ac i sicrhau profiad y myfyriwr.

Mae’r targedau derbyn ar gyfer rhaglen AGA y'n 2020-21 i’w gweld yma:

PDF Icon Targedau Derbyn AGA Cynradd 2020-21

PDF Icon Targedau Derbyn AGA Uwchradd 2020-21

 Mae’r targedau derbyn ar gyfer rhaglen AGA y'n 2019-201 i’w gweld yma:

PDF Icon Targedau Derbyn AGA Cynradd 2019-20

PDF Icon Targedau Derbyn AGA Uwchradd 2019-20