Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Ysgolion a SAUau sydd ynghlwm mewn Partneriaethau AGA
Ysgolion a SAUau sydd ynghlwm mewn Partneriaethau AGA

Mae’r ysgolion a SAUau sydd ynghlwm â phartneriaethau sy’n cynnal rhaglenni AGA fel a ganlyn.

Mae Partneriaeth Aberystwyth (AberTeach+) yn cynnwys:
Prifysgol Aberystwyth, Yr Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Ysgol Plascrug, Ysgol Bro Teifi, Ysgol Uwchradd y Trallwng, Ysgol Uwchradd Crughywel a Cyngor Sir Ceredigion.

Mae Partneriaeth Caerdydd yn cynnwys:
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ysgol Bassaleg, Ysgol Gynradd Glasllwch, Ysgol Gynradd Langstone, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Gynradd Maendy, Ysgol Gynradd Danescourt, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo, Ysgol Gynradd Palmerston, Ysgol Gynradd Pencoed, Ysgol Gynradd Dolau, Ysgol Uwchradd Gatholig Esgob Hedley, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Ioan Fedyddiwr, Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd, Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn, Ysgol Gynradd Birchgrove, Ysgol Gynradd Tongwynlais, Ysgol Gyfun Gatholig Sant Joseff, Ysgol Uwchradd Crughywel, Ysgol Gyfun Tredegar, Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Ysgol Gymraeg Caerffili, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell, Ysgol Gynradd Stryd George, Ysgol Gynradd Llanfoist Fawr, Ysgol Y Wern, Ysgol Gynradd Ystrad Mynach, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolog y De (CSC), Gwasanaeth Cyflawni Addysg a Cyngor Dinas Caerdydd.

Mae CaBan yn cynnwys:
Prifysgol Bangor, Prifysgol Caer, Ysgol Yr Hendre, Ysgol Penmorfa, Ysgol Gynradd Sandycroft, Ysgol Cymerau, Ysgol Bryn Coch, Ysgol Cae Top, Ysgol Babannod Gele Gele, Ysgol Gynradd Brychdyn, Ysgol Eirias, Ysgol Alun, Ysgol David Hughes, Ysgol Bryn Elian, consortiwm GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru) a CIEREI (Sefydliad Cydweithredol ar gyfer Ymchwil, Tystiolaeth ac Effaith Addysg).

Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa (APLP) yn cynnwys:
Yr Athrofa: Sefydliad Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewis Sant, Ysgol Gynradd Cadle, Ysgol Gynradd Tregatwg, Ysgol Gynradd Coedcae, Ysgol Gyfun Bont Faen, Ysgol Cwm Brombil, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Ysgol Gynradd Maes yr Haul, Ysgol Olchfa, Ysgol Gynradd Parkland, Ysgol Gymunedol Doc Penfro, Ysgol Pentrehafod, Ysgol Gynradd Pontarddulais, Ysgol Gynradd Sant Thomas, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf, Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las, Ysgol Llanhari, Ysgol Preseli, Ysgol Gyfun Treorci.

Mae yna Bartneriaethau pellach ledled Cymru sy’n cynnal rhaglenni AGA achrededig o Fedi 2020. Mae’r rhain fel a ganlyn:

Mae Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe yn cynnwys:
Prifysgol Abertawe, Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, Ysgol Bryngwyn, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Gyfun Dwr-y-Felin, Ysgol Tregŵyr, Ysgol Y Pant ac Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur.

Mae Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru yn cynnwys:
Prifysgol De Cymru, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Ysgol Gynradd Risca, Ysgol Gynradd Rhiw Syr Dafydd, Ysgol Gynradd Glan Wysg ac Ysgol Gynradd Coed Eva.