Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Rhaglenni AGA achrededig yng Nghymru
Rhaglenni AGA achrededig yng Nghymru

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn addysgu yng Nghymru, o fis Medi 2019 bydd angen i chi gael statws addysgu cymwysedig (SAC) trwy astudio ar raglen addysg gychwynnol athrawon (AGA), wedi'i achredu gennym trwy ein Bwrdd Achredu AGA.

Mae rhaglenni AGA yn darparu addysg a datblygiad proffesiynol athrawon dan hyfforddiant, yn eu paratoi ar gyfer gwaith mewn ysgolion yng Nghymru ac yn gosod sylfaen ar gyfer dysgu proffesiynol yn yr hirdymor. Mae'r rhaglenni hyn yn seiliedig ar ddysgu sydd yn gwbl ymarferol ac yn ddeallusol heriol ar yr un pryd ac yn ceisio sicrhau bod athrawon wedi eu hymrwymo i ragoriaeth, proffesiynoldeb ac addysgu o ansawdd uchel.

Dysgwch bwy sydd ynghlwm â phartneriaethau sy'n cynnal rhaglenni AGA yng Nghymru.

Rhaglenni sydd ar gael o 2019/20

Gweler isod rhestr o'r rhaglenni AGA achrededig sy'n cael eu cynnig gan bartneriaethau yng Nghymru o Fedi 2019.

Cynradd – Israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Caerdydd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC Awst 2024


Cynradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Aberystwyth TAR Awst 2024
Partneriaeth Caerdydd TAR: Cynradd Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol TAR gyda SAC Awst 2024


Uwchradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Aberystwyth TAR Awst 2024
Partneriaeth Caerdydd TAR: Uwchradd Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol TAR gyda SAC Awst 2024

 

Rhaglenni sydd ar gael o 2020/21

Amlinellir isod restr o'r rhaglenni achrededig a gynigir gan Bartneriaethau yng Nghymru o Fedi 2020. 

Cynradd – Israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC Awst 2025


Uwchradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe TAR Uwchradd Awst 2025


Llwybrau Amgen

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth y Brifysgol Agored TAR (Rhan amser) cynradd ac uwchradd Mawrth 2025
Partneriaeth y Brifysgol Agored TAR (llwybr â chyflog) cynradd ac uwchradd Mawrth 2025

 

Rhaglenni sydd ar gael o 2021/22

Cynradd – Israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Gogledd Cymru CaBan Bangor BA Cynradd Awst 2026

 

Cynradd –Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Gogledd Cymru CaBan Bangor TAR Cynradd Awst 2026

 

Uwchradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Gogledd Cymru CaBan Bangor TAR Uwchradd Awst 2026

 

Rhaglenni sydd ar gael o 2022/23

Cynradd –Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru TAR AGA Cynradd gyda SAC* Awst 2027
Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe TAR Cynradd* Awst 2027

*mae achrediad yn ddarostyngedig i amodau

Monitro rhaglenni AGA

Mae holl raglenni AGA a gynigir gan bartneriaethau yng Nghymru yn cael eu hasesu, gwerthuso a monitro yn erbyn meini prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru.

Mae’r canllawiau monitro a ddarparwyd i bartneriaethau gan y CGA yn amlinellu’r dull a ddefnyddiwyd cyn, yn ystod, ac ar ôl unrhyw weithgarwch monitro.

Mae Estyn wedi arolygu’r holl ddarpariaeth AGA yng Nghymru yn ddiweddar o dan y trefniadau achredu blaenorol. Gellir gweld adroddiadau ar yr arolygiadau hynny ar wefan Estyn. Bydd rhaglenni AGA sy’n dechrau ym mis Medi 2019 yn cael eu monitro gan y Bwrdd Achredu AGA a’u harolygu gan Estyn.