Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Gwybodaeth ar gyfer Partneriaethau
Gwybodaeth ar gyfer Partneriaethau

Cyflwyno Rhaglen

Rhaid i unrhyw bartneriaeth sy'n dymuno cyflwyno rhaglen ar gyfer achredu gyfeirio at y dogfennau canlynol:

Rhaid i bartneriaethau sicrhau bod unrhyw raglenni newydd o AGA yn cael eu cyflwyno i ni o leiaf 18 mis cyn y dyddiad cychwyn disgwyliedig y rhaglen (ee. ar gyfer rhaglenni sy'n dechrau ym mis Medi 2021, mae'n rhaid eu cyflwyno i ni erbyn Mawrth 2020), a rhaid iddynt gwblhau'r ffurflen electronig.

Os dymuna bartnerniaeth wneud newidiadau sylweddol i ragleni achrededig, mae'n rhaid iddi ein hysbysu'n ysgrifenedig cyn gwneud y newidiadau. Mae'n rhaid iddynt ddefnyddio'r Pro fforma: newid mawr i raglen AGA

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwneud newidiadau mawr ar gael yma

Ffioedd Achredu

Ymgynghoron ni ar ein ffioedd achredu rhwng 14 Mai a 6 Gorffennaf 2018. Gellir dod o hyd i fanylion llawn y broses ymgynghori a'r ymatebion yn yr adroddiad ymgynghori .

Rhaid i unrhyw Bartneriaeth sy'n cyflwyno rhaglen ar gyfer achredu, neu sydd â rhaglen achrededig sy'n gofyn am ymweliad adolygu neu fonitro, dalu'r ffi briodol i ni.

Mae manylion llawn y polisi ffioedd i'w gweld yma .

Gwybodaeth bellach

Os oes arnoch angen gwybodaeth bellach am y dogfennau hyn, cysylltwch â ni:

Enw cyswllt: Achrediad AGA, CGA
Cyfeiriad: 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Ffôn: 029 2046 0099
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Gwefan: www.cga.cymru/achrediadAGA