Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Ffioedd Achredu addysg gychwynnol athrawon
Ffioedd Achredu addysg gychwynnol athrawon

Daeth Rheoliadau i rym ar 10 Mawrth 2017 yn amlinellu rhagor o fanylion am rôl newydd CGA.

Mae Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) 2017 yn galluogi CGA i godi ffi ar bartneriaeth i asesu ei rhaglen. Ni chaiff y ffioedd a godir gan CGA fod yn fwy na chost darparu’r gwasanaeth.

Ni chodwyd ffi ar bartneriaethau sy’n cyflwyno rhaglenni addysg gychwynnol athrawon a gynhelir o fis Medi 2019 gan fod costau am rownd gychwynnol yr achrediadau wedi cael eu talu gan Lywodraeth Cymru, trwy gyllid grant i CGA.

Ymgynghorodd CGA ar ei ffioedd achredu rhwng 14 Mai a 6 Gorffennaf 2018. Gellir dod o hyd i fanylion llawn y broses ymgynghori a'r ymatebion yn yr adroddiad ymgynghori .

Mae manylion llawn y polisi ffioedd i'w gweld yma .