Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Dyraniadau derbyn addysg gychwynnol athrawon (AGA)
Dyraniadau derbyn addysg gychwynnol athrawon (AGA)

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod dyhead cenedlaethol o ran derbyn recriwtio myfyrwyr i raglenni AGA cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae hyn yn ystyried y galw amcangyfrifedig am athrawon newydd yng Nghymru. Mae’n ddisgwyliad gan Lywodraeth Cymru i bartneriaethau AGA weithio tuag at sicrhau bod 30% o'r myfyrwyr a dderbynnir yn paratoi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gan ddefnyddio’r dyhead cenedlaethol cyffredinol ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, mae CGA yn neilltuo targedau derbyn i bob partneriaeth.

Yn ogystal â gwahaniaethu rhwng y dyraniadau ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, rhennir dyraniadau ymhellach yn niferoedd israddedig a TAR. O fewn y dyraniadau uwchradd, mae dyraniadau penodol ar gyfer pob pwnc.

Wrth neilltuo dyraniadau i bartneriaethau, rydym yn ystyried ffactorau fel:

  • y tebygolrwydd y bydd y rhaglen yn gallu denu digon o fyfyrwyr o safon uchel i gyflawni ei rhifau dyranedig
  • cynaliadwyedd y rhaglen
  • polisi a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru
  • y dyhead cenedlaethol a’r dadansoddiad o’r galw rhanbarthol
  • ystyried data recriwtio ar gyfer y partneriaethau
  • maint y garfan fel ei bod yn hyfyw ac i sicrhau profiad y myfyriwr

Word icon Dyraniadau derbyn cynradd ac uwchradd 2023-24

Mae'r dyraniadau ar gyfer 2022-23 i’w gweld yma:

PDF Icon Dyraniadau Derbyn Cynradd 2022-23

PDF Icon Dyraniadau Derbyn Uwchradd 2022-23

Mae'r dyraniadau ar gyfer 2021-22 i’w gweld yma:

PDF Icon Dyraniadau Derbyn Cynradd 2021-22

PDF Icon Dyraniadau Derbyn Uwchradd 2021-22

Mae’r dyraniadau ar gyfer 2020-21 i’w gweld yma:

PDF Icon Targedau Derbyn AGA Cynradd 2020-21

PDF Icon Targedau Derbyn AGA Uwchradd 2020-21