Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Digwyddiadau AGA
Digwyddiadau AGA

Cadw’r diwygio ar drac: gwireddu AGA yng Nghymru

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021, 9:30am - 2:45pm

Ar 24 Mawrth 2021, byddwn yn cynnal gweithdy rhyngweithiol ar-lein i bartneriaethau AGA yng Nghymru gyda ffocws ar gadw’r daith ddiwygio AGA ar drac.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan yr Athro John Furlong a Dr Hazel Hagger. Bydd yn rhoi cyfle i chi a’ch cydweithwyr ddechrau paratoi at y flwyddyn academaidd nesaf. Cewch hefyd rannu eich profiadau o’r broses ddiwygio hyd yma, dathlu llwyddiannau, rhoi sylw i’r heriau a dysgu ar y cyd.

Gweithdy dwyieithog weithdy bydd hwn, a chroesawn gyfraniadau yn y ddwy iaith.

 

Pwy all fynychu?

Mae’r gweithdy hwn wedi’i anelu at bartneriaethau AGA ac unrhyw un sydd â diddordeb yn y daith ddiwygio AGA yng Nghymru. Os hoffech fynychu’r digwyddiad am ddim, cofrestrwch yma.

Lawrlwytho’r agenda

Lawrlwytho rhestr o gyfranogwyr

 

Paratoi ar gyfer y gweithdy

Mae'r cyflwynwyr ar y dydd wedi cynhyrchu cyfres o fideos byr i roi dealltwriaeth dda i chi well o’r themâu y byddwn yn rhoi sylw iddyn nhw. Gwyliwch y fideos isod er mwyn i chi gael cyfle i feddwl am y cwestiynau allweddol cyn y gweithdy.

Cyflwyniad

Astudiaeth Achos 1: Byw'r Bartneriaeth

Astudiaeth Achos 2: Mentora

Astudiaeth Achos 3: Integreiddio

Edrychwn ymlaen at rannu gyda chi yr hyn rydym wedi’i ddysgu a dathlu’r hyn rydym wedi’i gyflawni o fewn AGA ar draws Cymru hyd yma.