Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Cefndir ac Ymchwil
Cefndir ac Ymchwil

Dyfodol AGA yng Nghymru

Yn ei adroddiad ym mis Mawrth 2015 Addysgu Athrawon Yfory, gwnaeth yr Athro John Furlong gyfres o argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch dyfodol addysg gychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru. O dan Orchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achrediad Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) Swyddogaethau Ychwanegol 2017, mae gan CGA gyfrifoldeb statudol i:

  • achrediad rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)
  • monitro cydymffurfiaeth rhaglenni achrededig yn erbyn meini prawf Llywodraeth Cymru
  • tynnu rhaglenni achrediad yn ôl

Yn ogystal ag adroddiad yr Athro Furlong, mae amrywiaeth eang o ymchwil ac adroddiadau wedi helpu i lunio gweledigaeth AGA Cymru yn y dyfodol:

Mae dyrannu cyfrifoldeb arnym i achredu rhaglenni AGA unigol yn galluogi ystyriaeth fwy penodol o sut y bydd y rhaglenni yn codi ansawdd y ddarpariaeth ac yn denu pobl iawn sydd â'r sgiliau, cymwysterau a'r gallu i addysgu yn iawn i fynd i'r proffesiwn. Bydd rôl Estyn mewn perthynas ag arolygu AGA yn parhau gyda rhai addasiadau i'r gweithdrefnau cyfredol. Bydd yr holl bartneriaethau AGA yn destun i arolygiad llawn gan Estyn yn ystod y cylch achredu yn ogystal ag ymweliad monitro blynyddol gan y Bwrdd.

 

Cynhadledd UCET 2019 - Addysg Athrawon yng Nghymru: Taith Ddiwygio 

Yn Tachwedd 2019, cyflwynodd yr Athro John Furlong, ynghyd â Dr Hazel Hagger, (CGA), Elaine Sharpling (PCDDS), Rhonwen Morris (Ysgol y Preseli) a Leanne Prevell (Ysgol Gynradd Gelliswick) gyflwyniad ynglŷn â’r daith diwygio addysg athrawon yng Nghymru yn nghynhadledd eleni UCET. 

 

Ymchwil Ychwanegol

Yr Athro John Furlong - Making Change Happen: The Reform of Initial Teacher Education in Wales

Adroddiad Prifysgol Sheffield Hallam (Saesneg yn unig) - Cysylltu ymchwil ac addysg athrawon - Gwella ansawdd ar gyfer Partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon