Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Bwrdd Achrediad Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)
Bwrdd Achrediad Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Aelodau'r Bwrdd

Mae CGA yn dirprwyo cyfrifoldeb ar gyfer achredu rhaglenni AGA i’w Fwrdd Achredu AGA (y Bwrdd).

Mae’r Bwrdd yn cynnwys deuddeg aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Mae pob un ohonynt â chefndir mewn gwanahol feysydd addysg.

Hazel Hagger Cadeirydd - Hazel Hagger
Cyn-Gyfarwyddwr Astudiaethau Proffesiynol, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen
Aine Lawlor photo Dirprwy – Dr Áine Lawlor
Cyn-Brif Weithredwr, Cyngor Addysgu Iwerddon
Olwen McNamara photo Dirprwy – Yr Athro Olwen McNamara
Athro Addysg Athrawon, Prifysgol Manceinion
Beth Dickson photo Aelod – Dr Beth Dickson
Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Glasgow
Catherine Evans photo Aelod – Catherine Evans
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn
Tracy Jones photo Aelod – Tracy Jones
Pennaeth, Ysgol Gynradd Merllyn, Sir y Fflint
penny lewis Aelod – Penny Lewis
Cyn Arolygydd EM, Estyn
Sarah Lewis photo Aelod – Sarah Lewis
Arolygydd EM, Estyn
Gemma Long photo Aelod – Gemma Long
Pennaeth Ansawdd a Pholisi Addysg, Prifysgol Caergrawnt
Robert Newsome Photo Aelod – Robert Newsome, OBE
Cyn-bennaeth, Ysgol Bro Dinefwr
RichardParsons Aelod – Richard Parsons
Ymgynghorydd Addysg
Anita Rees photo Aelod – Anita Rees
Cynbennaeth gweithredol, Ysgol Gyfun Ystalyfera